กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา องครักษ์

ทั้งหมด 13 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, พานิช เหล่าศิริรัตน์, เสาวณี มุสิแดง, เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ, สทน., องครักษ์]  ...
ศุกร์, 26 ธันวาคม 2014
... ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ เดินทางต่อไปยังสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) องครักษ์ จ.นครนายก เพื่อเยี่ยมชมผลงานจากการใช้ประโยชน์จากรังสี ...
ศุกร์, 26 ธันวาคม 2014
... 120 เซนติเมตร และในช่วงบ่ายของวันนี้ทั้งคณะจะเดินทางต่อไปยังสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) องครักษ์ จ.นครนายก เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ ถ่ายภาพ :  นางสุนิสา ...
ศุกร์, 26 ธันวาคม 2014
... Focused Ultrasound : HIFU) ซึ่งเครื่องนี้ได้ทำการติดตั้งที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.องครักษ์ จ.นครนายก เป็นเครื่องแรกของประเทศโดยการทำงานของเครื่องมีหลักการคล้ายกับการใช้แว่นขยายรวมแสงอาทิตย์ให้ตกอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน ...
เสาร์, 28 ธันวาคม 2013
... ภายใต้กำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก จึงได้รับการร้องขอจากจังหวัดนครนายกให้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสำคัญของจังหวัด เนื่องจากจังหวัดนครนายก มีนโยบายที่จะพัฒนาจังหวัดให้เป็นจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... 84 พรรษา ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) องครักษ์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554                ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2011
... ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) องครักษ์ จ.นครนายก                ...
จันทร์, 04 เมษายน 2011
... เครื่องแรกและเครื่องเดียวของไทย และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ อำเภอองครักษ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2553 ...
จันทร์, 20 ธันวาคม 2010
9. เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
...      - กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน     - กรมราชองครักษ์     - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ผลงานเรื่อง "เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
... (อาคาร E-Beam)   ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ศูนย์องครักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  ...
จันทร์, 26 เมษายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป