กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ห้องเรียน

ทั้งหมด 60 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
51. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  7 ซีเกทหนุนจัดค่ายวิทย์นอกห้องเรียน     ...
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015
... (Dobsonian Telescope) ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 60 ตัว พร้อมอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนดาราศาสตร์ในห้องเรียน อาทิเช่น หนังสือดาราศาสตร์ แผนที่ดาว โมเดลระบบสุริยะ ร่มลายแผนที่ดาว เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น ...
พฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2015
... พร้อมด้วย        ผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ...
จันทร์, 02 กุมภาพันธ์ 2015
54. ก.วิทย์ฯ บูรณาการความร่วมมือนำวิทยาศาสตร์จัดการน้ำชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชนตําบลโนนขวาง ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 70 ไร่ พัฒนาเป็นห้องเรียนธรรมชาติให้กับเยาวชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเรียนรู้ข้อมูลพรรณไม้และเห็นคุณค่าทรัพยากรท้องถิ่นของตน ...
อังคาร, 27 มกราคม 2015
... สื่อเสริมการดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อมในชนบท ฯลฯ และ 2) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยหรือโครงการ วมว.  สำหรับเรื่องนี้จะได้ประสานขอรับการสนับสนุนสื่อสาระออนไลน์การเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในโครงการ ...
พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015
ได้ศึกษาเทียบเท่าเด็กกรุง แนะ...ห้องเรียนดาราศาสตร์คือ จักรวาล        ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการมอบสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ...
อาทิตย์, 18 มกราคม 2015
...         รองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้เป็นเรื่องของการให้สร้างโอกาสให้กับเด็กๆ ได้เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ โดยเฉพาะห้องเรียนขนาดใหญ่ สิ่งที่จำเป็นมากในการจัดการเรียนการสอนคือการสะท้อนความคิดกลับให้กับผู้เรียน ...
พฤหัสบดี, 15 มกราคม 2015
  โครงการ วมว. กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากทั่วประเทศ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา ...
พฤหัสบดี, 15 มกราคม 2015
... กว่า ๑๓ ฐานกิจกรรม อาทิ STEM Hands-on : สนุกกับการทดลองห้องเรียนวิทย์ มหาวิทยาลัยเด็ก การทดลองสนุกสนานแฝงความรู้ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เช่น โพลีเมอร์เธอเปลี่ยนไป๊ สวนเคมี...หรรษา โลหะจำรูปและยาง ...
ศุกร์, 09 มกราคม 2015
60. กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ 3 เพื่อนบ้านพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิดในรูปแบบสถานีการทดลองทางวิทยาศาสตร์เสมือนเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ มีมากกว่า 100 กิจกรรม ใน 47 สถานีเป็นความร่วมมือของ ...
พฤหัสบดี, 08 มกราคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป