กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ห้องเรียน

ทั้งหมด 60 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
11. Clipping วท ประจำวันที่ 1 กันยายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ห้องเรียนอวกาศ     กรุงเทพธุรกิจ 27  ...
พฤหัสบดี, 01 กันยายน 2016
... 11 -14  กรกฎาคม 2559  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายประกอบด้วยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จำนวน 40 คน ครูจากโรงเรียนสอนคนตาบอด 12 โรงเรียน และโรงเรียนเรียนร่วมจากโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ...
ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016
13. Clipping วท ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ฐานเศรษฐกิจ 51 เอสโซ่จับมือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หนุนการศึกษาวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
14. ติดปีกความรู้นอกห้องเรียน 7 พฤษภาคม 2559
(วีดีโอมัลติมีเดีย/ชีวิตกับวิทยาศาสตร์)
อังคาร, 14 มิถุนายน 2016
      เปิดตัว “โครงการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน: ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน” ส่งเสริมเยาวชนไทย เรียนรู้ตามแนวทาง STEM ควบคู่พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
16. Clipping วท ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยโพสต์ 14 50 กิจกรรม'ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน'    ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
18. ผู้อำนวยการ Museum of Science, Boston มอบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน STEM
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Museum of Science, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนำมาปรับใช้กับการเรียนรู้แบบนอกห้องเรียนสำหรับเยาวชนไทยต่อไป ณ ห้องพระจอมเกล้าชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ...
จันทร์, 02 พฤษภาคม 2016
19. Clipping วท ประจำวันที่ 2 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  2 คอลัมน์ เปิดโลกนวัตกรรม ความรู้ที่อยู่นอกห้องเรียน   เดลินิวส์ ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
20. Clipping วท ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย) 23 คอลัมน์ เคาะประตูแคมปัส มจธ.ชูห้องเรียน'วิศวะ-วิทย์'    ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป