กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ห้วยฮ่องไคร้

ทั้งหมด 6 ข้อมูลที่พบ

Tags: [ไฟป่า, ดาวเทียม, ห้วยฮ่องไคร้]  ...
พุธ, 23 มีนาคม 2016
ก.วิทย์ฯ ใช้ดาวเทียมลดไฟป่า ยกพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  ...
พุธ, 23 มีนาคม 2016
...          17 มีนาคม 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วท. ลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... อาทิ สวนสัตว์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ที่เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต     ...
พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม 2014
5. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... อาทิ สวนสัตว์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ที่เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต     นายสาคร  ...
อังคาร, 12 สิงหาคม 2014
...  สถานที่ติดต่อ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตู้โทรศัพท์ : 0 5338 9228, 0 5338 9163 e-mail : center@mail.rid.to.th สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ...
อาทิตย์, 29 พฤศจิกายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป