กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หารือ

ทั้งหมด 68 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 7
... นี้ขึ้น เพื่อเป็นกลไกใช้ขับเคลื่อนผลงานวิจัยอันทรงคุณค่าออกสู่เชิงพาณิชย์ ให้ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ได้เข้าถึงได้ง่าย โดยลดขั้นตอนและวิธีการลง เหลือเพียงการหารือและตกลงทำสัญญา หากทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... จึงได้มีการหารือร่วมกันในการพัฒนา ‘โครงการบูรณาการทางวิชาการเพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน บริเวณหาดหยงหลำและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม’ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการวิจัยและการบริหารจัดการในพื้นที่ดังกล่าว ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของเมืองนวัตกรรมอาหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ นอกจากนี้ยังมีการหารือเพื่อความร่วมมือกับบริษัทอาหารยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศ ซึ่งจะมีการลงนามในโอกาสต่อไป    ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... (สวทช.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.) โดยอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และ จังหวัดตรัง จึงได้มีการหารือร่วมกันในการพัฒนา ‘โครงการบูรณาการทางวิชาการเพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... ที่กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “Talent Mobility and Tax Incentives Program” ใน JFCCT Presidents’ Council luncheon เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมดุสิตธานี และหารือการทำงานร่วมกันในเรื่อง ...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
... เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้เชิญผู้แทนอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ฯทั้ง 10 ประเทศร่วมหารือเพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายทางด้านวิทยาศาสตร์ของอาเซียนร่วมกัน   ...
อังคาร, 24 พฤษภาคม 2016
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ สภาวิจัยแห่งชาติ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) ได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อผลักดันช่องทางการสื่อสารสร้างความรับรู้แก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และบทบาทภารกิจของ ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
...        “ไฮไลท์สำคัญของการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของนายกรัฐมนตรีและคณะ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคมคือ การได้หารือกับนายกรัฐมนตรีของรัสเซีย ท่านดมิทรี เมดเวเดฟ ทั้งกลุ่มเล็กและเต็มคณะ ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
... สมัยพิเศษ (ASEAN-Russia Commemorative Summit) ณ เมืองโซซิ สหพันธรัฐรัสเซีย และหารือข้อราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง 2 ประเทศ   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
50. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 8/2559 เน้นหารือการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี          สาระสำคัญจากการประชุมดังกล่าว นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ...
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป