กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หารือข้อราชการ

ทั้งหมด 6 ข้อมูลที่พบ

1. หารือข้อราชการ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [หารือข้อราชการ]  ...
ศุกร์, 19 ธันวาคม 2014
... สมัยพิเศษ (ASEAN-Russia Commemorative Summit) ณ เมืองโซซิ สหพันธรัฐรัสเซีย และหารือข้อราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง 2 ประเทศ   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
           วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการครั้งที่ ...
พุธ, 16 ธันวาคม 2015
... เป็นประธานประชุมหารือข้อราชการ ผู้บริหารหน่วยงาน โดยได้มีการรายงานความคืบหน้าตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี จำนวน 43 เรื่อง  ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ 15 เรื่อง ด้านสังคมจิตวิทยา 5 เรื่อง ด้านบริหารราชการแผ่นดิน ...
พุธ, 29 เมษายน 2015
... ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานประชุมหารือข้อราชการผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด โดยมีประเด็นสำคัญเร่งรัดหน่วยงานเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อ สนช. จำนวน 9 ...
พุธ, 18 กุมภาพันธ์ 2015
6. หารือข้อราชการ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโอกาสต้อนรับ ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และใช้เวลาช่วงสั้นๆหารือข้อราชการร่วมกัน ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 19 ธันวาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป