กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หัวหิน

ทั้งหมด 34 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 4
... ณ โรงแรม มิลฟอร์ด หัวหิน-ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า ...
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
... ณ โรงเรียนหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
... 2.0 ล้านล้านบาท โดยเป็นการลงทุนด้านระบบขนส่งทางรางถึง 1.66 ล้านล้านบาท  แบ่งเป็น รถไฟความเร็วสูง 4 สายทาง คือ กรุงเทพ–เชียงใหม่ ,กรุงเทพ-นครราชสีมา, กรุงเทพ–หัวหิน และกรุงเทพ-ชลบุรี พร้อมพัฒนาทางคู่รถไฟทั่วประเทศ ...
อังคาร, 06 สิงหาคม 2013
... ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมจัดทำโครงการสร้างเครื่องผลิตเอทานอลไร้น้ำให้แก่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการติดตั้งและใช้งานแล้ว ณ โรงแอลกอฮอล์ ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... ในปีพ.ศ. 2557 โดยมี ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ...
จันทร์, 19 พฤศจิกายน 2012
... ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ได้มีโอกาสไปดูงานที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้พ่อ แม่ สบายใจและภาคภูมิใจ และได้นำความรู้ไปเผยแพร่แก่ผู้อื่นด้วย โดยการบินที่ประทับใจมากที่สุดก็คือ ในรอบชิงชนะเลิศที่หัวหิน ...
พฤหัสบดี, 02 ธันวาคม 2010
... เกี่ยวกับระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศที่ สสนก. ได้ติดตั้งถวาย ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าได้ทรงงานแล้ว เห็นว่ามีประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการน้ำ และภัยพิบัติของประเทศ ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
... เกี่ยวกับระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศที่ สสนก. ได้ติดตั้งถวาย ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าได้ทรงงานแล้ว เห็นว่ามีประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการน้ำ และภัยพิบัติของประเทศ ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
29. สดร. จับมือ 3 หน่วยงานจัดกิจกรรม “มหกรรมดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” ถวายพ่อของแผ่นดิน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ )
... วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดกิจกรรม  “มหกรรมดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ”  ณ  วิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
... และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ วิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552    ...
อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป