กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หอมชลสิทธิ์

ทั้งหมด 16 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [ข้าวหอมชลสิทธิ์]  ...
ศุกร์, 23 ธันวาคม 2011
Tags: [ข้าวหอมชลสิทธิ์, ผักไห่]  ...
พฤหัสบดี, 21 เมษายน 2011
3. ข้าว "หอมชลสิทธิ์" ทนน้ำท่วมฉับพลัน
(บริการประชาชน/โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม)
Tags: [ภัยพิบัติ, อุทกภัย, น้ำท่วม, ข้าว, หอมชลสิทธิ์]  ...
จันทร์, 01 พฤศจิกายน 2010
Tags: [ภัยพิบัติ, อุทกภัย, น้ำท่วม, พันธุ์ข้าว, หอมชลสิทธิ์]  ...
ศุกร์, 29 ตุลาคม 2010
... ดร.พิเชฐ กล่าวอีกว่า จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากเป็นแก้มลิง จึงได้ร่วมมือกับไบโอเทค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว และสหกรณ์การเกษตรอำเภอผักไห่ จำกัด วิจัยจนได้พันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์  ...
พฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2015
...    รายชื่อผลงานกว่า 300 ชิ้น แสดงในงานนิทรรศการ 1. ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 2. เครื่องสีข้าว 3. ชุดตรวจวินิจจัยโรคกุ้ง 4. ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผลิตผลการเกษตร 5. รถตัดอ้อยฝีมือคนไทย 6. พันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
... พัฒนาเม็ดพลาสติกด้วยแสงซินโครตรอน สวทช.พัฒนาข้าวพันธุ์คุณภาพ “หอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลัน” และพันธุ์ “ธัญสิริน” ที่สร้างรายได้ให้ชุมชนมากกว่า 1,600 ล้านบาท นอกจากนี้ยังขยายผลการนำนาโนเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าเครื่องสำอางไทย ...
ศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2015
... สมุนไพรพื้นบ้าน, ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป, ผลไม้อบแห้ง, กาแฟ นิทรรศการหมู่บ้านแม่ข่ายของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) ที่นำเสนอข้าวหอมชลสิทธิ์ เมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง, สตอเบอรี่ นิทรรศการหมู่บ้านแม่ข่ายของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ...
พุธ, 03 ธันวาคม 2014
... มีคลังข้อมูลกลางน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ เป็นระบบกลางในการรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ ทั้งข้อมูลพื้นที่ ข้อมูลสถิติ ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลคาดการณ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การแจกจ่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลัน ...
อังคาร, 18 กันยายน 2012
... ในพื้นที่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมหว่านข้าว "หอมชลสิทธิ์ ทนน้ำท่วมฉับพลัน"  ในแปลนาสาธิต โครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ...
ศุกร์, 23 ธันวาคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป