กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หอดูดาวภูมิภาค

ทั้งหมด 27 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 3
21. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ฉะเชิงเทรา            สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ...
จันทร์, 31 มกราคม 2011
22. โครงการหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การส่งเสริมการเรียนรู้)
... 2.    หอดูดาวแห่งชาติสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านระบบสารสนเทศหอดูดาวภูมิภาค 6 แห่งทั่วประเทศและศูนย์เรียนรู้ทางดาราศาสตร์ต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียนวังไกลกังวล ศูนย์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
23. ประวัติ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม
(ข้อมูลหน่วยงาน/ประวัติผู้บริหาร)
... 2.4 เมตร ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ - รับผิดชอบในการจัดสร้างและพัฒนาหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน 6 แห่งทั่วประเทศไทย ได้แก่  ...
อังคาร, 26 ตุลาคม 2010
24. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงวางศิลาฤกษ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน นครราชสีมา
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ )
     วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์  "หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
     วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เวลา 18.05 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์หอดูดาวภูมิภาค สำหรับประชาชน ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ...
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2009
(2 มิถุนายน 2552)  ดร. สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง  “การจัดตั้งและดำเนินงานหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน” จังหวัด นครราชสีมา ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
... ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช ได้เดินทางไปดูสถานที่สำหรับจัดตั้งหอดูดาวภูมิภาค พร้อมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกในบริเวณดังกล่าว  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป