กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หอดูดาวภูมิภาค

ทั้งหมด 27 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
...       อุทยานดาราศาสตร์เป็นศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ และการให้บริการข้อมูลทางดาราศาสตร์ที่เชื่อมระหว่างหอดูดาวแห่งชาติ กับหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงกับหอดูดาวของสถาบันที่ตั้งอยู่ที่ ...
อาทิตย์, 18 มกราคม 2015
... รวมไปถึงหอดูดาวภูมิภาคในแต่ละภาคของประเทศ ซึ่งเทคโนโลยีอันทันสมัยเหล่านี้ ช่วยผลักดันให้การวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ของประเทศเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และนักวิจัยไทยมีความสามารถทัดเทียมนานาประเทศ ...
พฤหัสบดี, 08 มกราคม 2015
13. โครงการเปิดบ้านฉายดาว
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์ เพื่อประชาชน )
... 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา” นับเป็นหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนแห่งแรกของไทย เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ของชาติที่มีมาตรฐานและมีศักยภาพสูง สามารถให้การบริการวิชาการและระบบสารสนเทศทางดาราศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
...       หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา นับเป็นหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนที่เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่ 17พฤศจิกายน ...
จันทร์, 17 พฤศจิกายน 2014
... กระทรวงวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาค สร้างเสร็จแล้วแห่งแรกคือที่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา จ.นครราชสีมา  เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กระจายไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ...
ศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2014
... ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวประกาศความพร้อมเปิดหอดูดาวภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.นครราชสีมา และเตรียมรับเสด็จฯ ...
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014
17. สดร. เผย Hilight เด็ดงานมหกรรมวิทย์ 57 ที่เชียงใหม่
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ของจริงที่จะนำไปติดตั้งอยู่ที่หอดูดาวภูมิภาคมาให้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด จัดแสดงกล้องโทรทรรศน์กว่าสิบรุ่นโชว์เต็มพื้นที่ พร้อมชวนมาไขความลับกับดักแห่งห้วงอวกาศ...อะไรจะเกิดขึ้นหากเราตกลงไปในหลุมดำ หาคำตอบได้ที่ ...
พฤหัสบดี, 07 สิงหาคม 2014
18. โครงการก่อสร้าง อุทยานดาราศาสตร์ (Astro Park)
(4 Cluster/จากพื้นดินสู่ท้องฟ้า)
...          อุทยานดาราศาสตร์จะเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานของสถาบันฯ ที่จะเชื่อมโยงกับหอดูดาวต่างๆ ทั้งหอดูดาวแห่งชาติ หอดูดาวภูมิภาคฯ หอดูดาวของสถาบันฯ ที่ตั้งอยู่ที่ ...
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
... จากความพยายามในการพัฒนาทุกๆ ด้าน ความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติที่มี สดร.เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายกำลังสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ โครงสร้างพื้นฐานอย่างหอดูดาวแห่งชาติ และหอดูดาวภูมิภาคเพื่อประชาชนจะต่อยอดงานวิจัยและเผยแพร่สู่ประชาชนไทยและประชาคมโลก ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2011
... ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งและดำเนินงานหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  ในการจัดตั้งและดำเนินงานหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ...
จันทร์, 31 มกราคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป