กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หมู่บ้าน

ทั้งหมด 104 ข้อมูลที่พบ

หน้า 10 จาก 11
... น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรในหลายหมู่บ้าน แต่ในช่วงฤดูแล้งมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตร เนื่องจากโครงสร้างสำหรับกักเก็บและระบายน้ำเดิมไม่สามารถใช้การได้ แหล่งน้ำเดิมขาดการฟื้นฟู อีกทั้งยังไม่มีการแผนบริหารจัดการน้ำ ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
92. ดร.พิเชฐ ชี้หัวใจสำคัญของประเทศ คือความเข้มแข็งของชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... อ.เต่างอย โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการและจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญหลายประการ เช่น การสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านนางอยและหมู่บ้านเครือข่ายอีกจำนวน 5 หมู่บ้าน การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ...
จันทร์, 24 สิงหาคม 2015
... 2557 เป็นต้นมา ผลการดำเนินงานสามารถเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำได้  2,074 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย ประปาหมู่บ้าน 907 แห่ง ประปาชุมชน – โรงเรียน 700 แห่ง แหล่งน้ำในเขตชลประทาน 732 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2015
... ประจำปี 2558 “12 ปี คลินิกเทคโนโลยีกับการนำ วทน. สู่ชุมชน” พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่คลินิกเทคโนโลยีและหมู่บ้านแม่ข่าย วท. เพื่อให้เกิดเครือข่ายการเชื่อมโยงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนทุกภาคส่วน ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2015
95. Cilpping วท ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  13 เปิด'หมู่บ้านสิ่งทอนาโน'     มติชน (หรอบเช้า/บ่าย) ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2015
96. Clipping วท ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ชูบ้านหนองเงือก จ.ลำพูน เป็น "หมู่บ้านสิ่งทอนาโน"     ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2015
... ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ดังตัวอย่างของการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) กับชาวบ้านในหมู่บ้านลิ่มทอง ...
ศุกร์, 17 กรกฏาคม 2015
98. Cilpping วท ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ SCIWATCH "หมู่บ้านสิ่งทอนาโน"แห่งแรกในไทย     กรุงเทพธุรกิจ  ...
ศุกร์, 17 กรกฏาคม 2015
99. Cilpping วท ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามรัฐ 1,8 ทรงรับสั่งแก้มลิงแก้แล้ง 5พันหมู่บ้านส่อวิกฤติมีน้ำใช้ แค่ก.ค.     ...
พฤหัสบดี, 16 กรกฏาคม 2015
100. Cipping วท ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน 1,12 ตรวจป่าสักเหลือน้ำ40วัน ฝนไม่ตกต้องหยุดปล่อยหวั่นกระทบผลิตประปา19หมู่บ้านพิจิตรใกล้ร้าง ...
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป