กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หมู่บ้าน

ทั้งหมด 104 ข้อมูลที่พบ

หน้า 9 จาก 11
... ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ผ่านโครงการที่ สป. มีอยู่ เช่น คลินิกเทคโนโลยี หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การดำเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยภารกิจของสำนักถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
... รวมถึงกิจกรรม Work Shop การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง "การผลิตกล้วยเบรกแตกหวานกรอบ" โดย นางวันทนา  นาคีสินธ์ จากคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง โดยมีประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมงานเข้ารับการฝึกอบรมอย่างล้นหลาม ...
อาทิตย์, 18 ตุลาคม 2015
83. กิจกรรม Work Shop การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกะหรี่พัพชาววังใส้เห็ด
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
... Shop วันแรกของสัปดาห์ที่ 3 นี้น่ากินมากเลยค่ะ โดยการสาธิตการทำกะหรี่ปั๊บไส้เห็ด โดยคุณ วันทนา นาคีสินธ์ คลินิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แหม่! ทั้งน่าทาน ทั้งหอม กรอบ อร่อย แบบนี้ ก็ลองมาทำดูกันได้นะคะ ...
เสาร์, 17 ตุลาคม 2015
... การเพาะเห็ดคอนโด ซึ่งมี ผศ.วัชรินทร์ สราวิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว          การเพาะเห็ดคอนโด เป็นการดำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
85. สัปดาห์ที่ 2 วันแรกของงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
... สินค้าเทคโนโลยี ในวันนี้เป็นการแนะนำ ผ้าไหมแพรวา โดยนายวิทวัส โสภารักษ์ สมาชิกกลุ่มหมู่บ้านแพรวา จ.กาฬสินธุ์  ซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่หันกลับมาประกอบอาชีพในท้องถิ่น ให้ความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รับ ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
... สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ของผู้มีรายได้น้อย เช่นกองทุนหมู่บ้าน ตำบล สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์  และอื่น ๆ ได้มีโอกาสพบปะหารือกับผู้แทนระดับจากสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ASEAN Business Council ...
เสาร์, 03 ตุลาคม 2015
... คลินิกเทคโนโลยี 138 แห่ง หมู่บ้านแม่ข่าย 310 แห่ง ฯลฯ      ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ในฐานะเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2015
... เช่น คลินิกเทคโนโลยี หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นแนวทางสำคัญในการวางทิศทางองค์การเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง ...
พุธ, 09 กันยายน 2015
... เราต้องการให้มีเงินหมุนเวียนในพื้นที่ เพื่อจะช่วยวางรากฐานให้ชุมชนเข้มแข็ง มาตรการดังกล่าวนั้น จะครอบคลุมท้องถิ่นทั้งระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ในหมู่บ้านนั้น  ได้มีการจัดสรรเงินกู้ให้กับกองทุนหมู่บ้าน ...
จันทร์, 07 กันยายน 2015
... ประธานกลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชนนครป่าหมาก กล่าวว่า เดิมชุมชนนครป่าหมาก ประสบปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วม ในช่วงฤดูฝน แม่น้ำวังทอง คลองโกรงเกรงใหญ่ และคลองโกรงเกรงเล็กที่ไหลผ่านตำบล มีปริมาณน้ำมาก น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรในหลายหมู่บ้าน ...
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป