กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หมู่บ้าน

ทั้งหมด 104 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 11
... ความเข้มแข็งในระดับพื้นที่ ชุมชน ต้องพัฒนาจากภายใน ต้องเริ่มจากระดับหมู่บ้าน แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ข้างล่างก็ต้องแสวงหากันให้ได้นะ ความร่วมมือมากกว่าความขัดแย้ง โดยใช้การเป็นประชารัฐ รัฐ เอกชน ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016
... ก็ขอความร่วมมือให้สนใจ ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เราด้วย ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน  ถ้าข้าราชการเขาให้ความรู้ท่านก็ให้กำลังใจเขาหน่อย ชมเขาบ้าง อะไรเขาบ้าง เขาก็ทำให้ท่านทั้งนั้น เพราะฉะนั้น วันนี้ในส่วนของชาวนาในหมู่บ้านที่ ...
อังคาร, 05 มกราคม 2016
73. โครงการ เครือข่ายบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ผลงานรัฐบาล ด้าน วทน./ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
เครือข่ายบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 60 เครือข่าย ใน 19 ลุ่มน้ำ และได้รับการขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นๆ อีก 543 หมู่บ้าน โดยการนำความรู้ไปให้ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการน้ำโดยใช้แผนที่ดาวเทียม ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2015
... ขยายผลสู่หมู่บ้าน โดยการนำความรู้ไปให้ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการน้ำโดยใช้แผนที่ดาวเทียม ข้อมูลระบบโทรมาตรและเทคโนโลยีสารสนเทศจาก www.thaiwater.net เพื่อการบริหารจัดการน้ำในชุมชน รวมถึงการพัฒนาตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินโครงการสร้าง เครือข่ายบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 60 เครือข่าย ใน 19 ลุ่มน้ำ และได้รับการขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นๆ ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
... 10 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 11. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 12. สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 13. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.) 14. ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
... ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีชุมชนต้นแบบในลักษณะเดียวกันนี้อยู่ 60 ชุมชน กระจายอยู่ทั่วประเทศ และสามารถขยายผลไปได้อีก 543 หมู่บ้าน  ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2015
... การดูระดับสูงต่ำของพื้นที่ จนถึงการออกแบบรางน้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งมีตัวอย่างหลายแห่ง อาทิ หมู่บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ หรือ ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี    การจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
... ครั้งที่ 8/2558 โดยท่านปลัดกระทรวงฯ ให้เร่งดำเนินการพิจารณางานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อหมู่บ้านและตำบล เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงมหาดไทย ณ 5 จังหวัดทั่วภูมิภาค (เชียงใหม่ ...
พฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2015
... ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้อัดฉีดเม็ดเงิน ตำบลละ 5 ล้านบาท หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน โดยเอาความต้องการของท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง” ดร.พิเชฐ กล่าว   ...
พุธ, 18 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป