กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หมู่บ้านแม่ข่าย

ทั้งหมด 65 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
... 2 หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย (หมู่บ้านสตรอเบอรี่) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอเบอรี่ การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2010
... ต้องทำเป็นต้นแบบ คือ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยการใช้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าไปมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ช่วยในการเก็บผลผลิต  หรือในการยืดอายุผลผลิต ทางการเกษตร ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2010
              ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  เป็นวิทยากรบรรยาย ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2010
... เมื่อเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ได้กำหนดนโยบายที่เน้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในท้องถิ่นชนบท  และดำริให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2009
55. Adaptation to Climate Change in Thailand
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... แข่งขันได้  และจะเพิ่มเรื่องการลดแก๊สเรือนกระจกเข้าไปด้วย  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดตั้งหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 30 หมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ทำการเกษตร จะเป็นตัวเร่งในการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก  ...
พฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2009
56. Adaptation to Climate Change in Thailand
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... แข่งขันได้  และจะเพิ่มเรื่องการลดแก๊สเรือนกระจกเข้าไปด้วย  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดตั้งหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 30 หมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ทำการเกษตร จะเป็นตัวเร่งในการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก  ...
พฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2009
              นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  กล่าวย้ำในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2009
                นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  กล่าวย้ำในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2009
59. พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
     นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี  ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2009
โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำผลงานต่างๆ ของกระทรวงตลอดระยะเวลา 30 ปีของการก่อตั้ง นำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้มากที่สุด โดยในเบื้องต้นได้ทำการคัดเลือกหมู่บ้าน ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป