กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หมู่บ้านแม่ข่าย

ทั้งหมด 65 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 7
/files/1960.mp3 (วันที่ 26 สิงหาคม 2553) นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจาก รมว.วท. ...
พุธ, 01 กันยายน 2010
    /files/1944.mp3 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ณ พื้นที่โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านข้าวเหลือง ...
จันทร์, 30 สิงหาคม 2010
... กล่าวว่า ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายที่จะผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหาในชุมชน ผ่านโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 22 กรกฏาคม 2010
... หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านข้าวหอมนิล  เป็นหมู่บ้านต้นแบบผลิตภัณฑ์ข้าวหอมนิลสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  บ้านไผ่จำศีล มีประชากรประมาณ 300 คน  จุดเด่นของหมู่บ้านข้าวหอมนิล ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
... นำโครงการต่างๆ เข้ามา ตัวอย่างเช่น โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ลงลึกเข้าไปถึงชุมชน  โครงการผลิตปุ๋ยที่ท่านรัฐมนตรีไปเปิดเมื่อเช้านี้  ซึ่งเป็นโครงการปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ตรวจราชการกระทรวง นำเยี่ยมหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หมู่บ้านผาชัน ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553  ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
... อาทิ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนหมู่บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ ด้านการปลูกและพัฒนาพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดภาคกลาง ด้านไบโอเทคโนโลยี จ.ชุมพร โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ฯ ...
ศุกร์, 30 เมษายน 2010
... จึงดำเนินโครงการต่างๆ ในด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ในชุมชน อาทิ โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คลินิกเทคโนโลยี, อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบูรณาการจังหวัด ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถสร้างงาน ...
อังคาร, 09 มีนาคม 2010
... ได้เริ่มนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้พัฒนาจังหวัดแล้วในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้นแบบ ที่สามารถดำเนินการได้ 30 หมู่บ้านในปี 2552 และขยายเพิ่มเป็น 150 ...
จันทร์, 08 มีนาคม 2010
50. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
... 2 333 3700 ต่อ 5001 - โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2333 3949 - โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2333 ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป