กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หมู่บ้านแม่ข่าย

ทั้งหมด 65 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 7
... 60,630 ตัน คิดเป็นเงินหมุนเวียนเกิดขึ้นในชุมชนกว่า 1,200 ล้านบาท ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ในรูปแบบหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางเศรษฐกิจ ...
จันทร์, 01 สิงหาคม 2011
... แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ “รวมพลัง สานสัมพันธ์หมู่บ้านแม่ข่าย” ...
จันทร์, 01 สิงหาคม 2011
... ในภารกิจตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่มีความพร้อมทั้งบุคลากร ทรัพยากร องค์ความรู้ ผลงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนกลไกที่จะนำความรู้ด้าน วทน. ไปสู่ชุมชน อาทิเช่น อสวท. หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลนี เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2011
... คือ พอเราเข้มแข็ง เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายฯ เราต้องนึกถึงคนรอบข้างด้วย  ต้องขยายไปในพื้นที่รอบข้าง เพื่อให้คนอื่นได้มีโอกาสดีๆ ด้วย               รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
พฤหัสบดี, 21 เมษายน 2011
... 2554) นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านต้นแบบการผลิตอาหารสัตว์น้ำราชมงคลตะวันออก ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 16 มีนาคม 2011
36. โครงการวานิลลา
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต)
... หมู่บ้านแม่ข่ายการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           •    ใน 1 โรงเรือนสามารถผลิตฝักวานิลลาสดได้ 255 ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
              เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553   ณ บ้านใคร่นุ่น  ตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม   ...
พฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2010
... ที่หมู่บ้านเกาะกลาง  ตำบลคลองประสงค์  อำเภอเมือง และหมู่บ้านต้นแบบอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย หมู่ที่ 1  ตำบลห้วยยูง  อำเภอเหนือคลอง  ซึ่งจะได้ใช้เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายในการขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่น ...
จันทร์, 18 ตุลาคม 2010
39. รมว.วท.พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่ จ.กระบี่
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
          ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ...
อาทิตย์, 17 ตุลาคม 2010
...      ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  ความร่วมมือต่อไปในอนาคตโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านสมทบ  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ...
ศุกร์, 17 กันยายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป