กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หมู่บ้านแม่ข่าย

ทั้งหมด 65 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 7
21. ดร.พิเชฐ ชี้หัวใจสำคัญของประเทศ คือความเข้มแข็งของชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ในการจัดตั้งบริษัทธุรกิจเพื่อสังคม ในนามบริษัท ธุรกิจเพื่อการพัฒนาการเกษตร จำกัด เป็นผู้สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิต ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ผลิตข้าวกล้องงอกบ้านนางอย กลุ่มหมู่บ้านแม่ข่าย วทน. ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
จันทร์, 24 สิงหาคม 2015
... ประจำปี 2558 “12 ปี คลินิกเทคโนโลยีกับการนำ วทน. สู่ชุมชน” พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่คลินิกเทคโนโลยีและหมู่บ้านแม่ข่าย วท. เพื่อให้เกิดเครือข่ายการเชื่อมโยงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนทุกภาคส่วน ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2015
... ม.เทคโนโลยีสุรนารี, ม.อุบลราชธานี, ม.สงขลานครินทร์, ม.วลัยลักษณ์, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันไทย-เยอรมัน (7) เครือข่ายภูมิภาคของหน่วยงานในสังกัด วท. (8) คาราวานวิทยาศาสตร์ (9) หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2015
... โชว์แบบอย่างความสำเร็จบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ฯ และการแปรรูปพืชผลการเกษตรเพิ่มมูลค่า เป็นไฮไลต์ พร้อมจำหน่ายผลผลิตในราคาถูก พลาดไม่ได้วันนี้ถึง 6 ธันวาคมนี้ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ...
พุธ, 03 ธันวาคม 2014
... 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2557 โดยคัดเลือกผลงานเด่นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเผยแพร่และจำหน่ายในราคาย่อมเยา ณ บริเวณท้องสนามหลวง  ...
พุธ, 03 ธันวาคม 2014
... 20 มิถุนายน 2557 ดร.สุทธิเวช  ต.แสงจันทร์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำผู้เข้าร่วมประชุมฯ  ไปศึกษาดูงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ หมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์และการใช้พลังงานทดแทน  ...
จันทร์, 23 มิถุนายน 2014
... 15 หน่วยงาน อาทิ ผ่านทาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (วว.)  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)  สวทช. ที่เห็นบ่อยคือโครงการ iTAP หรือโครงการคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 28 เมษายน 2014
... กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยบ้านห้องแซง หมู่ 3 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  ซึ่งเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 2. ...
อังคาร, 25 มีนาคม 2014
... (วศ.) ได้ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยการปลูกข้าว พันธุ์ข้าวหอมนิล โดยนำทัพสื่อมวลชน เยี่ยมชมผลงานและจัดทำรายการเพื่อจัดทำกรอบแนวทางในการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีผลงานวิจัยต่าง ๆ เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพให้กับชุมชนหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 30 มกราคม 2014
... มีองค์ความรู้ที่สามารถจะเผยแพร่ถ่ายทอดได้ เพื่อให้ความรู้เพิ่มขึ้น ขอขอบคุณหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รวมถึงอาจารย์ของคลินิกเทคโนโลยีที่ได้จัดงานทำให้เราได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ...
พุธ, 08 สิงหาคม 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป