กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หมู่บ้านแม่ข่ายฯ

ทั้งหมด 7 ข้อมูลที่พบ

Tags: [นายคมจิต ลุสวัสดิ์, หมู่บ้านแม่ข่ายฯ, ตรวจเยี่ยม, ที่ปรึกษารัฐมนตรี]  ...
พฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2010
... ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2554 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกหมู่บ้านแม่ข่ายฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน และรับทราบนโยบายการพัฒนาชุมชนด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปยกระดับให้กับหมู่บ้านแม่ข่ายฯ ...
จันทร์, 01 สิงหาคม 2011
... คือ พอเราเข้มแข็ง เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายฯ เราต้องนึกถึงคนรอบข้างด้วย  ต้องขยายไปในพื้นที่รอบข้าง เพื่อให้คนอื่นได้มีโอกาสดีๆ ด้วย               รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
พฤหัสบดี, 21 เมษายน 2011
              เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553   ณ บ้านใคร่นุ่น  ตำบลท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม   ...
พฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2010
... โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายฯ  เราก็มีเครือข่ายในแต่ละภาค  สิ่งที่ผมอยากจะเห็นต่อไปในอนาคต  คือท่านจะทำอย่างไรที่ท่านจะลงไปสนับสนุนคนที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน  ให้เขาสามารถที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ...
ศุกร์, 17 กันยายน 2010
... จากต้นแบบหมู่บ้านแม่ข่ายฯ นี้ กระทรววงวิทยาศาสตร์ฯ ก็จะทำให้เกิดลูกข่ายต่อไป โดยให้แนวคิด เป็นที่ปรึกษาให้         ด้านสุขอนามัยก็ เป็นเรื่องสำคัญ ตัวอย่างเช่น โรคไข้เลือดออก ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2010
              ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  เป็นวิทยากรบรรยาย ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป