กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หมู่บ้านเข้มแข็ง

ทั้งหมด 5 ข้อมูลที่พบ

Tags: [สร้างงาน, สร้างเงิน, หมู่บ้านเข้มแข็ง, ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช, ผลงาน, วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, ประชาชน]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
2. เทคโนโลยีกับการจัดการน้ำชุมชน... ต้นแบบหมู่บ้านเข้มแข็ง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [จัดการน้ำ, หมู่บ้านเข้มแข็ง, คุยกัน...ฉันท์วิทย์, เสวนา]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  พร้อมนำผลงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง  ทำได้ทันที  และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม   เผยแพร่สู่ท้องถิ่นหรือชุมชน  โดยมีเป้าหมายคัดเลือกผลงานที่มีผลต่อการสร้างงาน  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
4. เทคโนโลยีกับการจัดการน้ำชุมชน... ต้นแบบหมู่บ้านเข้มแข็ง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
(6 มีนาคม 2552)   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)  จัดเสวนา คุยกัน...ฉันท์วิทย์ เรื่อง "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำชุมชน”  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
5. โฆษกวิทย์ฯ พบสื่อ ครั้งที่ 2 เผยความพร้อมหน่วยงาน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ จากนั้น ท่านรัฐมนตรีฯ จะลงไปสำรวจพื้นที่ด้วยตัวเองอีกครั้ง และทำการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งมากที่สุด และเข้มแข็งน้อยที่สุด 2 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านนำร่อง โดยวิเคราะห์ศักยภาพของทั้งสองหมู่บ้านว่าควรนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยเหลือในระดับใดเขาจึงจะสามารถครองตนต่อไปได้   ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป