กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หมู่บ้านวิทยาศาสตร์

ทั้งหมด 69 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
(25 เมษายน 2552) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมผู้บริหารและสื่อมวลชน เปิดตัวหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นที่แรก ...
พฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2010
... ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง  กล่าวถึง “โครงการหมู่บ้านต้นแบบนวัตกรรมลำไยไร้ของเสียและสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงพาณิชย์” ว่า        “เป็นส่วนหนึ่งในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
... เช่น โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการคลินิกเทคโนโลยี  โครงการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่กลุ่มจังหวัด เหล่านี้   เป็นต้น  หากสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถประสานข้อมูลไปได้ที่ ...
อังคาร, 26 มกราคม 2010
... ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ C และ D หวังยกระดับสินค้าไทย ทัดเทียมนานาชาติ มีร้านค้า ผู้ประกอบการจากภาคเอกชน หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ภูมิภาคต่างๆ ร่วมงานกว่า 100 ร้าน เมื่อวันที่ 12-19 มกราคม 2553    ...
อังคาร, 12 มกราคม 2010
55. ก.วิทย์ฯ พร้อม “อัดแท่งชีวมวลลำไยค้างสต๊อค”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... อย่างยั่งยืน ซึ่งมีรูปแบบแนวทางการสร้างความเข้มแข้งตั้งแต่การผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาลำไยแห่งชาติ  การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  การจัดตั้งหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2009
... จำนวน 30 หมู่บ้าน โดยพิจารณาจากศักยภาพที่โดดเด่นของชุมชนหรือประชาชนมีส่วนร่วม และมีหน่วยงานกระทรวงที่รับผิดชอบเข้าไปดำเนินการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ จากการประเมินสถานภาพและปัญหาของแต่ละพื้นที่ เพื่อค้นหาความต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำเข้าไปช่วยพัฒนาอาชีพ/ผลิตภัณฑ์หรือการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2009
... 82 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม นี้ และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ครบรอบ 30 ปี  เราจึงตั้งใจว่าลองคัดเลือกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จ  ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  ลดรายจ่าย  และประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น  ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2009
... เราจึงตั้งใจว่าลองคัดเลือกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จ  ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  ลดรายจ่าย  และประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น  ที่กระจายทั่วประเทศนำมาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน  ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2009
59. พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...          เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง  ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงมีนโยบายที่จะสานต่อแนวความคิดหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ  ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2009
60. หมู่บ้านข้าวหอมนิล
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
... 3,674 คน    ส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร ค้าขายและรับจ้างทั่วไป หมู่บ้านข้าวหอมนิลมีความเหมาะสมในการที่จะเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะมีปัจจัยสนับสนุนหลายด้านที่เข้มแข็ง ดังจะเห็นจากกลุ่มอาชีพต่าง ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป