กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หมู่บ้านวิทยาศาสตร์

ทั้งหมด 69 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 7
... พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้นี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  “หมู่บ้านหอยเชอร์รี่” การดำเนินโครงการหมู่บ้านหอยเชอร์รี่ เกิดจากปัญหาของเกษตรกรที่ปลูกข้าวประสบปัญหากับหอยเชอร์รี่กัดกินผลผลิตในนาข้าวจนได้รับความเสียหาย ...
พฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2010
... เมื่ออาสานักวิทยาศาสตร์ชุมชนได้รับความรู้ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ก็จะนำไปพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป โดยจัดทำเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ...
จันทร์, 18 ตุลาคม 2010
43. รมว.วท.พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่ จ.กระบี่
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เยี่ยมชมการผลิตข้าวแบบไร้ของเสียหมู่บ้านเกาะกลาง ม.1  ต.คลองประสงค์  อ.เมืองกระบี่  จ.กระบี่  ซึ่งเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมี  นายไพศาล  ชัยชนะสงคราม  ...
อาทิตย์, 17 ตุลาคม 2010
... หมู่บ้านดอยชัยมงคล ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย โดยได้รับการต้อนรับจากผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้าน เป็นอย่างดี สำหรับหมู่บ้านวัฏจักรพลังงานชีวภาพนั้น ได้รับงบประมาณจากโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี ...
อังคาร, 21 กันยายน 2010
/files/2024.mp3 นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์และการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ...
อังคาร, 21 กันยายน 2010
46. ที่ปรึกษารัฐมนตรีเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านกระเทียม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เป็นอย่างดี สำหรับหมู่บ้านกระเทียมนั้นได้รับงบประมาณจากโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี 2553 ที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากราคากระเทียมตกต่ำ สาเหตุส่วนหนึ่งคือการวางแผนการเพาะปลูก ...
อังคาร, 21 กันยายน 2010
... คือวิทยาศาสตร์  อุดมด้วยศาสตร์  พัฒนาด้วยเทคโนโลยี” ของเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ณ อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ...
ศุกร์, 17 กันยายน 2010
... โดยมี นายพงศธร สัจจชลพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ นายมานิตย์ ซ้อนสุข รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมด้วย ณ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก ...
พฤหัสบดี, 22 กรกฏาคม 2010
... พิฤทธิ์บูรณะ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนายวิศว ศะศิสมิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านข้าวหอมนิล  ณ วัดขุมทอง หมู่ที่ 6 บ้านขุมทอง ต.ไผ่จำศีล ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
.      
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป