กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หมู่บ้านวิทยาศาสตร์

ทั้งหมด 69 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 7
... อาทิ ข้าวเหลือง 11 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวฮาง ข้าวหอมนิล ข้าวสังข์หยดพัทลุง ฯลฯ โดยผลงานทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้น้อมนำพระราชดำริ เป็นต้นแบบ  จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการภายในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ ...
พุธ, 03 ธันวาคม 2014
... เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำเสนอบูธกิจกรรม “หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามรอยเท้าพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง” ในระหว่างวันที่ ...
พุธ, 03 ธันวาคม 2014
23. ประวัติ และผลงาน นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
(ข้อมูลหน่วยงาน/ประวัติผู้บริหาร)
... และติดตามประเมินผล เพื่อเสนอแนะนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม      • กรรมการประสานงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ...
ศุกร์, 05 กันยายน 2014
24. พิเศษกว่าทุกปีผนวกงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย (TechnoMart)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... ทั่วประเทศ ผ่านเรื่องเล่าความสำเร็จ จาก 32 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ และที่พลาดไม่ได้กับนิทรรศการเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร ชอป ชม ชิม กับหลากหลายสินค้า OTOP และโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... นิทรรศการเทคโนโลยีเพื่อชุมชนจากคลินิกเทคโนโลยีต่างๆ ทั่วประเทศ ผ่านเรื่องเล่าความสำเร็จ จาก 32 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ และที่พลาดไม่ได้กับนิทรรศการเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร ชอป ชม ชิม กับหลากหลายสินค้า ...
ศุกร์, 16 สิงหาคม 2013
... 11. โซนเทคโนโลยีเพื่อชุมชน แสดงผลงานจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12. โซนแสดงที่ชนะเลิศการประกวดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่  ผลงานรางวัลจากการประกวดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ...
พฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2012
ทัศนศึกษาการเลี้ยงผึ้งชันโรง ณ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นคนจันท์ชันโรง      นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
พุธ, 08 สิงหาคม 2012
... ๖–๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา จ.กระบี่ เยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านการจัดการอุตสาหกรรมปาล์มชุมชนแบบไร้ของเสีย” ณ หมู่บ้านห้วยยูง ต.ห้วยยูง ...
จันทร์, 11 มิถุนายน 2012
29. ก.วิทย์ฯ นำทัพผลงานวิจัยโชว์ชาวกระบี่ ในงานประชุมบูรณาการ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย และจะได้นำผู้เข้าร่วมการประชุมไปเยี่ยมชมการใช้งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันจริงที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านต้นแบบอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย ...
จันทร์, 11 มิถุนายน 2012
... โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดทำโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กสำหรับชุมชน ภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 27 มกราคม 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป