กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หมู่บ้านวิทยาศาสตร์

ทั้งหมด 69 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 7
Tags: [หมู่บ้านวิทยาศาสตร์]  ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2009
12. โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(โครงการกระทรวง/รายละเอียดโครงการ)
Tags: [หมู่บ้านวิทยาศาสตร์, หมู่บ้านเทคโนโลยี, village, หมู่บ้าน]  ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
Tags: [หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ, เครือข่าย, ชุมชน, แปรรูปอาหาร, คลินิกเทคโนโลยี, น่าน, ลำปาง]  ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2009
14. ก.วิทย์ฯ ตั้งคณะทำงานประสานงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [หมู่บ้านวิทยาศาสตร์, คณะทำงาน, รัฐมนตรี]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
Tags: [หมู่บ้านวิทยาศาสตร์, ชุมชน]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
16. กระบี่ วอนกระทรวงวิทย์ฯ สนับสนุนการพัฒนาปาล์มแบบครบวงจร
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [พัฒนาปาล์ม, หมู่บ้านวิทยาศาสตร์]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
Tags: [village, หมู่บ้าน, หมู่บ้านวิทยาศาสตร์, หมู่บ้านเทคโนโลยี, ชุมชน, ไร้ของเสีย, คลองประสงค์]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
... ผู้บริหารและผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนชุมชนหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2015
19. ม.ราชภัฏภูเก็ตต้อนรับอบอุ่น
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการนำ วทน.ไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โดยเฉพาะความสำเร็จของหมู่บ้านแปรรูปเห็ดบ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง ...
ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2015
20. โครงการคาราวานเทคโนโลยี 4 ภาค เพื่อประชาชน
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจ)
... ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการนำความรู้ด้าน วทน.สู่พื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ผ่านกลไกความร่วมมือเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป