กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หมู่บ้านวิทยาศาสตร์

ทั้งหมด 69 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 7
Tags: [หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]  ...
จันทร์, 11 มิถุนายน 2012
Tags: [คลินิกเทคโนโลยี, หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]  ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2011
Tags: [คลินิกเทคโนโลยี, คาราวานเทคโนโลยี, หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]  ...
จันทร์, 11 เมษายน 2011
Tags: [นายคมจิต ลุสวัสดิ์, ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม, หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]  ...
เสาร์, 02 เมษายน 2011
Tags: [โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับโครงการพระราชดำริบ้านปางตอง, โครงการตามแนวพระราชดำริ]  ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
Tags: [หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับโครงการพระราชดำริบ้านแปกแซม, โครงการตามแนวพระราชดำริ]  ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
Tags: [หมู่บ้านวิทยาศาสตร์, หมู่บ้าน ว และ ท]  ...
อังคาร, 21 กันยายน 2010
8. ที่ปรึกษารัฐมนตรีเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านกระเทียม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [หมู่บ้านวิทยาศาสตร์, หมู่บ้าน ว และ ท]  ...
อังคาร, 21 กันยายน 2010
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 52, ผลงานเด่น, หมู่บ้านวิทยาศาสตร์, ชุมชนไร้ของเสีย]  ...
พฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2010
Tags: [หมู่บ้านวิทยาศาสตร์]  ...
พฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป