กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หมายเหตุประเทศไทย

ทั้งหมด 10 ข้อมูลที่พบ

1. รองปกท. บันทึกเทปรายการหมายเหตุประเทศไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [บันทึกเทป, หมายเหตุประเทศไทย]  ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
2. 15.00 น. บันทึกเทปรายการหมายเหตุประเทศไทย
(EventList / รัฐมนตรี / 15.00 น. บันทึกเทปรายการหมายเหตุประเทศไทย)
บันทึกเทปรายการหมายเหตุประเทศไทย  (ออกอากาศวันที่ 18 ส.ค. 2552 เวลา 14.00น.)  ...
พุธ, 12 สิงหาคม 2009
3. Clippingวท ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย ประเทศไทย 4.0 รถยนต์ไฟฟ้ามาแล้ว   The Nation  ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
4. Clippingวท ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยรัฐ (กรอบเช้า/บ่าย) 1,5 คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
5. Clipping วท ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  หัวข้อข่าว ไทยรัฐ (กรอบเช้า/บ่าย) 5 คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย ...
จันทร์, 02 พฤษภาคม 2016
6. Clipping วท ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยรัฐ (กรอบเช้า/บ่าย) 5 คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย ภาคี ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
7. Clipping วท ประจำวันที่ 21 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  5 คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย ชูไทยเป็น Food Innopolis เมืองนวัตกรรมอาหาร     ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2016
8. Clipping วท ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยรัฐ (กรอบเช้า/บ่าย) 1,5 คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
9. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว ไทยรัฐ 5 คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย ของขวัญที่ดีที่สุดของชาวนาปีนี้ ...
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015
10. รองปกท. บันทึกเทปรายการหมายเหตุประเทศไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
(16 ก.ค. 2552) รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บันทึกเทปในรายการ “หมายเหตุประเทศไทย” จะออกอากาศในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2552 โดยเน้นในเรื่องการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป