กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หน้าที่ความรับผิดชอบ

ทั้งหมด 44 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 5
... ขณะนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เชิญท่านมาเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ...
อังคาร, 08 ธันวาคม 2009
... สำนักงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกับ ฝ่ายพานิชย์ สถานทูตออสเตรีย ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
43. หน้าที่ความรับผิดชอบ
(ข้อมูลหน่วยงาน/แนะนำกระทรวง)
 หน้าที่ความรับผิดชอบ    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม และ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และราชการอื่นๆตามที่มีกฏหมายกำหนด ให้เป็น อำนาจหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
...  3 เครื่องหมายราชการ 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 5 หน้าที่ความรับผิดชอบ ...
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป