กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หน้าที่ความรับผิดชอบ

ทั้งหมด 44 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 5
11. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
Tags: [หน้าที่ความรับผิดชอบ, โครงสร้างหน่วยงาน, ข้อมูลหน่วยงาน, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, สทอภ.]  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
12. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
Tags: [หน้าที่ความรับผิดชอบ, โครงสร้างหน่วยงาน, ข้อมูลหน่วยงาน, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, วว.]  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
13. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
Tags: [หน้าที่ความรับผิดชอบ, โครงสร้างหน่วยงาน, ข้อมูลหน่วยงาน, สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, มว.]  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
14. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
Tags: [หน้าที่ความรับผิดชอบ, โครงสร้างหน่วยงาน, ข้อมูลหน่วยงาน, สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, ปส.]  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
15. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
Tags: [หน้าที่ความรับผิดชอบ, โครงสร้างหน่วยงาน, ข้อมูลหน่วยงาน, กรมวิทยาศาสตร์บริการ, วศ.]  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
16. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
Tags: [หน้าที่ความรับผิดชอบ, โครงสร้างหน่วยงาน, ข้อมูลหน่วยงาน, สำนักงานปลัดกระทรวง, สป.]  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
17. หน้าที่ความรับผิดชอบ
(ข้อมูลหน่วยงาน/แนะนำกระทรวง)
Tags: [หน้าที่ความรับผิดชอบ, ข้อมูลหน่วยงาน]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
...             การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมมีโอกาสในการฝึกทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะการเเนะนําตนเอง เเนะนําทีมงาน เเนะนําองค์กรเเละบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
19. รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน,ทุน)
...  1. ตำแหน่งที่เปิดรับ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา   2. หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ       1) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... แผนกิจกรรมในรอบสัปดาห์ พร้อมวางกรอบหน้าที่ความรับผิดชอบในการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูล และการรายงานข้อมูลข่าวสารของ วท. และข้อสั่งการด้านการประชาสัมพันธ์ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป