กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ส่งมอบ

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [เครื่องสีข้าว, ส่งมอบ, ยโสธร]  ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
... เป็นแหล่งอ้างอิงได้ทางการวัดของประเทศ โดยได้จัดหามาตรฐานในสาขาการวัดด้านต่างๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในประเทศและได้ถ่ายทอดค่าความถูกต้องทางการวัดสู่ภาคส่วนต่างๆ ปัจจุบันนโยบายของสถาบันได้มุ่งเน้นการส่งมอบองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
... ให้ทุกรอบการผลิตมีคุณภาพสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาการส่งมอบผลิตภัณฑ์นาโน ระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้และผู้บริโภค นอกจากนั้นแล้วมาตรฐานดังกล่าว ยังมีแนวทางเพื่อกำหนดการควบคุมและผลิตวัสดุนาโน ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อใช้งานในระดับอุตสาหกรรมได้ ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
4. Clipping วท ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 9 คอลัมน์ SCIWATCH สวทช.ส่งมอบต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง   ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
... นำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมระบบรางของประเทศไทยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งส่งมอบงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยในปีนี้ ...
พุธ, 16 มีนาคม 2016
...          ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 25 ปีของการดำเนินงาน สวทช. ได้สร้างผลงานและส่งมอบให้กับสังคมเป็นจำนวนมาก ...
ศุกร์, 04 มีนาคม 2016
... พร้อมทั้งส่งมอบผลงานวิจัยสู่หน่วยงานผู้รับประโยชน์ โดยในปีนี้ เป็นการส่งมอบผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบประเมินความปลอดภัยและสภาวะการใช้งานได้ของระบบรางด้วยการตรวจวัดการสั่นสะเทือนสำหรับการประยุกต์ใช้งานกับระบบรางในไทย” ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
8. ก.วิทย์ส่งมอบลู่ลานกรีฑา - ลานอเนกประสงค์
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์)
ก.วิทย์ส่งมอบลู่ลานกรีฑา - ลานอเนกประสงค์ ที่มา : NBT NEWS ก.วิทย์ส่งมอบลู่ลานกรีฑา - ลานอเนกประสงค์ ตลอตจากยางธรรมชาติ ...
จันทร์, 25 มกราคม 2016
... และลานเอนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติ เพื่อเป็นพื้นที่สาธิต  ณ โรงเรียนบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ประมาณ 989 ตารางเมตร ใช้ยางธรรมชาติรวม 245 ตัน  ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ส่งมอบสนามดังกล่าวให้กับกรุงเทพมหานคร ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
          5 มกราคม 2559 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เดินสายมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ...
อังคาร, 05 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป