กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สุริยะวิถี

ทั้งหมด 5 ข้อมูลที่พบ

Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, โลก, ดวงอาทิตย์, สุริยะวิถี]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
3. 21 มีนาคม วันวสันตวิษุวัต กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...    ที่มา : http://www.universetoday.com/27474/vernal-equinox-busting-the-myth-of-balancing-eggs/  ภาพแสดงการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์บนระนาบสุริยะวิถี         3. ...
เสาร์, 21 มีนาคม 2015
4. 21 มิถุนา วันครีษมายัน กลางวันยาวที่สุดในรอบปี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  ที่มา : http://www.srh.noaa.gov ภาพแสดงการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์บนระนาบสุริยะวิถี              3. วันศารทวิษุวัต (สาด-ทะ-วิ-สุ-วัด) ...
จันทร์, 16 มิถุนายน 2014
5. Equinox อิควิน๊อกซ์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ภาษาวิทย์วันละคำ)
Equinox อิควิน๊อกซ์            ในภาษาไทยเรียกว่า "วิษุวัต" เป็นช่วงที่เส้นสุริยะวิถี ตัดกับเส้นศูนย์สูตรฟ้า ทำให้ในวันอิควิน๊อกซ์นี้ในช่วงกลางวันกับกลางคืนจะยาวเท่ากัน ...
ศุกร์, 14 มิถุนายน 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป