กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สุพรรณบุรี

ทั้งหมด 29 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [สุพรรณบุรี, 3 กค.57, ก.วิทย์, บูรณาการ]  ...
พฤหัสบดี, 03 กรกฏาคม 2014
... มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยมี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะผู้บริหาร ข้าราชการในพื้นที่ ...
พฤหัสบดี, 11 มิถุนายน 2015
... เขต 2 สุพรรณบุรี และการประปาส่วนภูมิภาค เขต3 ให้บริการน้ำดื่มภายในงานนิทรรศการ   นายอภินันท์ จันทรังษี  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้ความอนุเคราห์ในการถ่ายทอดสดนิทรรศการในงาน  และดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสู่สาธารณะตลอดการจัดงาน ...
ศุกร์, 27 มีนาคม 2015
4. ก.วิทย์ฯ คัดกว่า 20 ผลงานมอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (e-License)  ตามด้วยของขวัญจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดชุดทดสอบความกระด้างน้ำเพื่อประชาชนถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนจ.บึงกาฬหนองคายขอนแก่นยโสธรเชียงรายแพร่ลำปางสระบุรีสุพรรณบุรีและนครศรีธรรมราชเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ...
พฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2014
5. โครงการชุดทดสอบความกระด้างในน้ำเพื่อประชาชน
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อการบริการ)
... จำนวน 3,000 ชุด สถานที่  :  จังหวัด บึงกาฬ หนองคาย ขอนแก่น ยโสธร เชียงราย แพร่ ลำปาง สระบุรี สุพรรณบุรี นครศรีธรรมราช  ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
... ที่ จ.สุพรรณบุรี เมื่อช่วงเย็นวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย ...
อังคาร, 25 พฤศจิกายน 2014
7. การจัดทำแผนปฏิบัติการของ ปส. ปี พ.ศ. 2559 – 2560 ตามกรอบนโยบาย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... จากหน่วยงานเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ    ...
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
... อีกทั้งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเพิ่มรายได้และขยายช่องทางการตลาด โดยล่าสุดได้ลงพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี สมุทรสงครามและสมุทรสาคร ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมในพิธีเปิดสัมมนาเป็นจำนวนมาก           ...
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
... พ.ศ.2557 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินงานบูรณาการด้าน วทน. มาแล้ว 6 จังหวัด ได้แก่ จ.อุบลราชธานี จ.สุโขทัย จ.ระนอง จ.ลำปาง จ.สุพรรณบุรี และในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์    ...
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
... ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ซึ่งกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อต่างๆ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ ...
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป