กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สุขภาพดี

ทั้งหมด 29 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 3
...  การแสดงมุทิตาจิต  และร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตามนโยบายรัฐบาล  โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สุขภาพดี ...
จันทร์, 12 เมษายน 2010
...  เวลา   10.45  -  12.00     น.                การอภิปราย  “สุขภาพดี   ...
พุธ, 07 เมษายน 2010
23. บ่อน้ำร้อนเบตง
(บริการประชาชน/บริการแหล่งความรู้)
... ทำให้สุขภาพดีและรักษาโรคบางอย่างได้ เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา รวมถึงแร่ธาตุต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำตามธรรมชาติ   เวลาทำการ ทุกวัน   ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2009
... มีความปลอดภัยต่อประชาชน ไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  และที่สำคัญสัตว์ต้องได้รับการเลี้ยงดูให้ได้อยู่ดี  กินดี มีสุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชื้อ และไม่ได้รับความเจ็บปวดหรือทรมาน     ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2009
... โดยนำจุดแข็งในด้านวัฒนธรรมมาพัฒนากำลังคนและสร้างอุตสาหกรรม เพื่อนำประเทศไปสู่ creative economy  2. Smart Health คือการพัฒนางานด้านไอที เพื่อเสริมสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า ประกันคุณภาพของการบริการที่ทั่วถึง  ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2009
... Thailand) การพัฒนางานด้าน IT เพื่อเสริมการสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า (Smart Health) ประกันคุณภาพของการบริการที่ทั่วถึง มุ่งสู่การรักษาเชิงป้องกัน และการพัฒนางานเพื่อเสริมกลยุทธ์ From farmer to Market เพื่อเพิ่มผลผลิต ...
พุธ, 16 กันยายน 2009
... และยังยังมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดี  ซึ่งส่งผลให้ไก่มีสุขภาพดี  แข็งแรง                 ผู้สนใจเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฯ ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
... กันคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนไทยให้มีความเป็นอยู่และมีสุขภาพดียิ่งขึ้น            ดร.สุจินดา โชติพานิช ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
29. ประกาศผล "๑๐ สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ๒๕๕๑"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่ให้บริการการจัดเก็บสเต็มเซลล์จากฟันในประเทศไทย รวมทั้งในภูมิภาคเอเชีย อย่างไรก็ดี คณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป้าหมายส่งเสริมให้ประเทศไทยมีสังคมที่มีสุขภาพดีและเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย ...
จันทร์, 29 ธันวาคม 2008
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป