กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สุขภาพดี

ทั้งหมด 29 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [อาหาร, สุขภาพดี, ชะลอวัย]  ...
จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้เข้าร่วมฟังบรรยาย “อาหารกับการมีสุขภาพดี: บทเรียนจากวิจัยด้านชะลอวัย” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ มิทเชล ภาควิชาพันธุศาสตร์และโรคซับซ้อน ...
จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
... ดังนั้นสิ่งสำคัญในการดูแลสุขภาพคนวัยนี้คือจะต้องให้เป็นผู้สูงวัยที่สุขภาพดีและแข็งแรง  ซึ่งสังคมไทยเรามีจุดแข็งจากองค์ความรู้ดั้งเดิมในเรื่อง “ยาอายุวัฒนะ” มีข้อมูลสนับสนุนมากมายเกี่ยวกับสมุนไพรที่ป้องกันการเสื่อมของร่างกาย  ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... ภญ.ดร.สุภาภรณ์ กล่าวว่า ความเสื่อมเป็นสิ่งที่มาคู่กับสุขภาพของผู้สูงวัย ดังนั้นสิ่งสำคัญในการดูแลสุขภาพคนวัยนี้คือจะต้องให้เป็นผู้สูงวัยที่สุขภาพดีและแข็งแรง  ซึ่งสังคมไทยเรามีจุดแข็งจากองค์ความรู้ดั้งเดิมในเรื่อง ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
5. Clipping วท 1 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... idea 'สกลนคร'เมืองสุขภาพดี    แนวหน้า 17,19  ...
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
6. Clipping วท ประจำวันที่ 3 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ฐานเศรษฐกิจ 33 คอลัมน์ Smart Life ณัฐพล เอื้อวัฒนสกุล สุขภาพดีเริ่มต้นที่ความสะอาด    ...
จันทร์, 04 มกราคม 2016
... และเป็นหลักประกันในการดำรงชีพยามชรา พร้อมจัดกิจกรรม โครงการ “เกษตรสุขภาพดี กับ ธ.ก.ส.” ส่งเสริมด้านสุขภาพของลูกค้าเกษตกร ระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2558 ที่สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดฉะเชิงเทรา ...
จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2015
... โดยรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ ได้ช่วยกระตุ้นยอดขายโดยอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการ ได้แก่ นำมันโสมข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพดีจาก “ทิพ” ที่สนับสนุนโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ...
เสาร์, 17 ตุลาคม 2015
       เติมเต็มสุขภาพดีๆ ของกิจกรรมหน้าเวทีกลาง ภายในงานนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม อย่างเนื่อง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวปาดังเบซาร์ที่คัดเลือกกะลามะพร้าวของใกล้ตัวตามวิถีชาวบ้าน ...
ศุกร์, 16 ตุลาคม 2015
...       นอกจากนี้ รมว.วิทยาศาสตร์ ยังได้เข้าพบและหารือท่านรองผู้ว่าการเมืองเกียวโต Mr.Akimasa YAMASHITA โดยท่านได้นำเสนอแนวคิด Kyoto Smart City เพื่อสร้างสังคมใหม่ ด้วยเทคโนโลยี และให้คนมีสุขภาพดี ...
อังคาร, 06 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป