กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สื่อ

ทั้งหมด 70 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 7
... ประเทศไทยมีการดำเนินการและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดาวเทียมและการสื่อสารในหลายๆ ด้าน และหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์ด้านป่าไม้ หรือทรัพยากรธรรมชาติ          ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
... เรื่อง เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดย ส่วนงานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภายในทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
63. การปฏิรูประบบวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... "กฎหมายปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ" โดย คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
64. Clipping วท ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... NEXT Gen ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์ 'นักสื่อสารวิทยาศาสตร์'   ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
... ภญ.ดร.สุภาภรณ์ กล่าวว่า ความเสื่อมเป็นสิ่งที่มาคู่กับสุขภาพของผู้สูงวัย ดังนั้นสิ่งสำคัญในการดูแลสุขภาพคนวัยนี้คือจะต้องให้เป็นผู้สูงวัยที่สุขภาพดีและแข็งแรง  ซึ่งสังคมไทยเรามีจุดแข็งจากองค์ความรู้ดั้งเดิมในเรื่อง ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
66. ดร.พิเชษฐ์ชี้เป็นสารเคมีอิริเดียม192เสื่อมสภาพไม่อันตราย news plus
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์)
  ดร.พิเชษฐ์ชี้เป็นสารเคมีอิริเดียม192เสื่อมสภาพไม่อันตราย        ...
อังคาร, 31 พฤษภาคม 2016
67. ก.วิทย์ – อพวช. เตรียมจัดเทศกาล “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ 2016”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ในด้านการให้ข้อมูลและสื่อในการจัดทำนิทรรศการ ร่วมสนับสนุนนักวิจัยเป็นผู้ให้คำแนะนำกับเยาวชน รวมถึงเป็นวิทยากรในกิจกรรมค่ายของทูตเยาวชนเทคโนโลยีชีวภาพ    “เราจะพบว่าไบโอเทคสามารถแทรกเข้าไปในทุกสาขาอย่างชัดเจน ...
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016
... นับเป็นการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และการอาชีวศึกษาที่กว้างไกลและยังประโยชน์แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า     ...
...  รายการ Science Hit "วิทยาศาสตร์ทันสมัย" สารคดีส่งเสริมความรู้ สื่อสาธารณะ  ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป