กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สื่อ

ทั้งหมด 70 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
... พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมี นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคมและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานและรับมอบตราสัญลักษณ์ ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)  และ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมเป็นสักขีพยาน ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
... และนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งการสื่อสารเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ สู่สังคม เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ “เทคโนโลยีชีวภาพ” ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
... ให้สัมภาษณ์ว่า งานท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดี เนื่องจากตนสามารถใช้ความรู้ ทั้งจากที่เรียนมาและค่ายวิทยาศาสตร์มาใช้จริง เช่น การสื่อสารที่ทำให้ตนกล้าแสดงออกได้มากขึ้น กล้าพูดในที่สาธารณะได้มากขึ้น ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
55. Clipping วท ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คมชัดลึก 7 ลุ้นปีนี้มูลค่าตลาดสื่อสารพุ่ง6แสนล.  ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารประจำปี 2558 และประมาณการปี 2559 พบว่า ตลาดสื่อสารปี 59 มูลค่าเฉียด 6 แสนล้านบาท เติบโต 11.5% จากอานิสงส์ของ 4G และนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐ ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... ผนวก Digital Economy โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพันธมิตร เตรียมจัดใหญ่ใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต โดยเริ่มที่ ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
58. วว. จัดอบรมส่งเสริมความรู้สำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...              12. การสื่อสารเชิงบวกและการประสานงานอย่างมี  ประสิทธิผล                 13. Innovative Thinking ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
... โดยเฉพาะจำนวนสื่อที่เผยแพร่ด้าน วทน. เนื่องจากปัจจุบันภารกิจงานประชาสัมพันธ์ สป.วท. ได้ให้ความสำคัญกับการติดตามทำข่าวผู้บริหาร ข่าวสารหน่วยงาน สป.วท. การผลิตคลิปข่าววีดีโอ เอกสารข่าวแจก การให้บริการผลิตแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
... เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในอนาคต  โดยที่ผู้ร่วมสัมมนาที่มาร่วมงานนี้บางท่านเดินทางไปร่วมการประชุมประจำปีที่เกียวโต ในเดือนตุลาคมนี้       ที่มาข้อมูล  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป