กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สื่อ

ทั้งหมด 70 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 7
              สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานสัมมนา เรื่อง นโยบายและทิศทาง ICT ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ...
ศุกร์, 01 กรกฏาคม 2016
... กระทรวงและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านสื่อมวลชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 สู่การนำไปขยายผลให้แก่ประชาชนที่จะนำไปปฏิบัติร่วมกัน” นายอภินันท์ กล่าว     ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
... กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในด้านการสนับสนุน การวิจัยพัฒนาเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
... นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะเจ้าสัวจากประเทศไทย เพื่อชักชวนนักธุรกิจของจีนมาลงทุนในประเทศไทย ...
พุธ, 29 มิถุนายน 2016
... เช่นรวมถึงการใช้สารจากธรรมชาติในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ผลผลิตที่ได้จะปลอดภัยจากสารพิษตกค้างทำให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคและไม่ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม  เกษตรอินทรีย์จึงมีบทบาทสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยด้านอาหาร ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... ทางมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมีความพร้อมในการนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ที่ได้มีการสั่งสมความรู้มาเป็นเวลานานมาใช้ในโครงการเวชนครในพื้นที่ปราจีนบุรี ภญ.ดร.สุภาภรณ์ กล่าวว่า ความเสื่อมเป็นสิ่งที่มาคู่กับสุขภาพของผู้สูงวัย ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... โดยอาศัยความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านเครื่องมือการสื่อสาร เครื่องมือทางการแพทย์ และความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมการสนับสนุนการปฎิบัติงานของบริษัท ดิจิตอล เฮลท์ ร่วมกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ ความเชี่ยวชาญด้านพยาธิวิทยา ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
48. ก.วิทย์ฯ จัดอบรม 'อินโฟกราฟิก' สู่การใช้งานจริง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... มิถุนายน 2559 - ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดอบรม "การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic)" ให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐภายในสังกัด ...
จันทร์, 27 มิถุนายน 2016
... ประเทศไทย ประจำปี 2559” ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยจะจัดกิจกรรมจนถึงเดือนสิงหาคม 2559 ภายใต้หัวข้อ “โลกแห่งการสื่อสาร” เน้นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้กับเด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตนเองอย่างสนุกสนานและเข้าใจง่าย  ...
อาทิตย์, 26 มิถุนายน 2016
... พร้อมประดับฝาผนังคร่ำสามกษัตริย์เต็มพื้นที่ฝาผนัง ผสมแผ่นเสื่อสานเส้นเงินสอดเส้นนากเป็นลายขิดโบราณ       ทั้งนี้ สามารถร่วมชื่นชมผลงานอันวิจิตรบรรจงในนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ศิลป์แผ่นดิน ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป