กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สื่อเรียนรู้

ทั้งหมด 8 ข้อมูลที่พบ

Tags: [ประกวด, นิทรรศการ, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อิเล็กทรอนิกส์, ปี 2552, สื่อเรียนรู้]  ...
พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2010
... ผ่านกิจกรรมค่ายดังกล่าวและโครงการได้มอบกล้องดูดาว ขนาด 8 นิ้ว ให้ทุกโรงเรียนที่ร่วมโครงการและมอบกล้องขนาด 12 นิ้วให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ใช้เป็นสื่อเรียนรู้แก่เยาวชนและสาธารณชนต่อไป ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
... 28 กุมภาพันธ์ 2558 สำหรับการมอบกล้องโทรทัศน์และสื่อเรียนรู้ดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4-6 เมษายน 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ ...
พฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2015
4. โครงการ จดหมายถึงดวงดาว
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์ เพื่อประชาชน )
...  วิธีการดำเนินงาน เขียนจดหมายบอกเล่าประสบการณ์ดี ๆ ที่เคยสัมผัสยามดูดาว หรือเรื่องราวที่ทำให้สนใจดาราศาสตร์ NARIT เตรียมสื่อเรียนรู้ แผนที่ดาว และหนังสือความรู้ทางดาราศาสตร์ ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
... โดยผ่านกิจกรรมการออกแบบและสร้างกล้องดูดาวซึ่งใช้ท่อพีวีซีเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบ  และใช้กล้องดูดาวที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้  เป็นสื่อเรียนรู้ต่อไป  นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับโรงเรียนและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ...
พุธ, 02 กุมภาพันธ์ 2011
... หลายโครงการ เช่น การเสวนาความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ ค่ายเยาวชนนิวเคลียร์สัมพันธ์ การผลิตสื่อเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อขยายการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ประชาชน นักเรียน ...
ศุกร์, 28 มกราคม 2011
                ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดนิทรรศการเสมือน ...
พฤหัสบดี, 06 มกราคม 2011
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัด “การประกวดนิทรรศการเสมือน อพวช. ประจำปี 2552 (NSM Virtual Exhibition Award 2009)” ...
พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป