กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สืบค้น

ทั้งหมด 61 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 7
...   60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร : ระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีขึ้น โดยเป็นระบบออนไลน์ที่มีความทันสมัย สืบค้นได้ง่าย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ...
พุธ, 01 เมษายน 2015
... และส่วนภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัฒนาฐานข้อมูลความต้องการบุคลากร วทน. ของสถานประกอบการ และฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐเพื่อใช้สืบค้นและจับคู่ ...
จันทร์, 16 มีนาคม 2015
... รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อบูรณาการการจัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบในภาพรวมทั้งระบบของประเทศให้สามารถเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และง่ายต่อการสืบค้นของผู้ใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ...
ศุกร์, 06 มีนาคม 2015
... โครงการได้นำภาพถ่ายพร้อมสื่อประกอบการสร้างบทเรียนออนไลน์ จากความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายจำนวนกว่า 1,000 สื่อ มาให้บริการสืบค้นและเรียกใช้งานผ่านเว็บไซต์ learn.in.th       พ.อ.ดำรงค์ ...
พฤหัสบดี, 22 มกราคม 2015
... 2 ห้อง ความจุ 100 และ 200 ที่นั่ง       - ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกอบรมและการสืบค้นข้อมูล ห้องสมุดดาราศาสตร์      - ลานกิจกรรมอเนกประสงค์กลางแจ้ง (amphitheatre) ใช้ในการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ...
อาทิตย์, 18 มกราคม 2015
...          2.3 การพัฒนาติดตั้ง GISTDA Terminal ภาคภาษาลาว เพื่อให้หน่วยงาน สปป.ลาว สามารถสืบค้นและสั่งภาพจากดาวเทียมไทยโชตได้เอง         2.4 ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
37. โครงการ GISTDA เพื่อชุมชน
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อทรัพยากร)
...  เพื่อให้การแบ่งปันแนวสันปันเขตระหว่างหมู่บ้าน มีความถูกต้องแม่นยำ สามารถนำข้อมูลที่เป็นจริง ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด โครงการที่ 3 โครงการการจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทางการเกษตรและระบบสืบค้นข้อมูลการเกษตร   ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
... เพื่อแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยระบบสืบค้น (User-Friendly) ที่ให้ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ Smart Phone หรือ Tablet ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสามารถร่วมกิจกรรมโดย ...
พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
39. กิจกรรม “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน 87 พรรษามหาราชา”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และมีข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆ ประกอบ เพื่อแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยระบบสืบค้น (User-Friendly) ที่ให้ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ Smart Phone หรือ Tablet ...
อังคาร, 02 ธันวาคม 2014
40. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน,ทุน)
... Microsoft      - Office, E-Mail, Internet โดยสามารถสืบค้นข้อมูล พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสารได้ดี      - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ หลักฐานการสมัคร      ...
พฤหัสบดี, 06 พฤศจิกายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป