กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สืบค้น

ทั้งหมด 61 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 7
... ในการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค การอัพโหลด ดาว์นโหลดหนัง เพลง และเล่นเกมส์มากถึง 53% แต่สถิติด้านการสืบค้นหาความรู้ ใช้งานและเรื่องการเรียนมีเพียง 26% เท่านั้น   ขอข้อมูลเพิ่มเติมงานประชาสัมพันธ์ ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
... Area-based Mapping ปรับปรุงช่องทางการค้นหา ข้อมูล/โครงการในแต่ละพื้นที่ให้สามารถสืบค้นได้สะดวก ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงการใช้ประโยชน์ของผู้ว่า PCSO แต่ละจังหวัด เพื่อจะได้เข้าถึงข้อมูล ผลงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
อังคาร, 01 มีนาคม 2016
... 1จัดทำระบบฐานข้อมูลกำลังคนระดับปริญญาเอกของประเทศ ระยะที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลโดยจะดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลฯที่ได้พัฒนาแล้วในระยะที่1เพื่อให้มีระบบบัญชีผู้ใช้งานระบบสืบค้นและแบบรายงานต่างๆโดยให้มุกกระทรวงมีบัญชีผูใช้งานของตนเองที่สามารถเข้ามาปรับปรุงข้อมูล ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
... ผู้ที่สนใจสามารถติดตามการเปิดรับสมัครและสืบค้นข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ http://pc_st.dss.go.th           ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
... ฯลฯ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน และให้บริการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย         นอกจากนี้ ...
เสาร์, 31 ตุลาคม 2015
17. MOST Mobile Application เลือก...โหลด....ใช้....แอปพลิเคชันน่าสนใจจากกระทรวงวิทย์ฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
... ตัวอย่างแอปพลิเคชันที่น่าสนใจ ได้แก่   MyYaAndYou เป็นแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพ ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลด้านยาต่างๆโดยมีฟังก์ชันการทำงานที่ผู้ใช้สามารถบันทึกยาที่ใช้ได้ด้วยตนเอง NHC เป็นแอปพลิเคชัน เพื่อแสดงข้อมูลน้ำฝน ...
ศุกร์, 16 ตุลาคม 2015
... สืบค้นข้อมูลในอดีตได้อย่างรวดเร็ว  และก่อนเกิดเหตุอาชญากรรม ระบบวิเคราะห์ภาพอาจจะสามารถแจ้งเตือนถึงเหตุการณ์ที่ผิดปกติที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ ทำให้เราสามารถเฝ้าระวังและป้องกันเหตุได้อย่างทันท่วงที       ...
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015
... and Technology Data Bank) หรือฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้าน วทน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ ให้กับภาครัฐเอกชน สถาบันการศึกษาและนักวิจัย นับเป็นการรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่แบบเบ็ดเสร็จแก่ประชาชนและภาคการผลิตผ่านการสืบค้นข้อมูลได้ตลอด ...
อาทิตย์, 27 กันยายน 2015
... และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการดำเนินการบูรณาการจัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบในภาพรวมทั้งระบบของประเทศ ให้สามารถเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และง่ายต่อการสืบค้นของผู้ใช้บริการ ...
อังคาร, 08 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป