กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สิ่งแวดล้อม

ทั้งหมด 62 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 7
11. Clipping วท ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ประชาชาติธุรกิจ 21 5 ไฮไลต์ เถ้าแก่น้อยเทคโนฯ 'ขนส่ง-สุขภาพ-สิ่งแวดล้อม' ...
จันทร์, 29 สิงหาคม 2016
... Nuclear for Better Life นำทัพผลงานวิจัยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 130 ผลงาน กว่า 10 ประเทศทั่วโลก นำเสนอภายในงาน พร้อมโชว์สิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ผลงานเยาวชนและนักวิจัยวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่น   ...
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016
... ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาอย่างสมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัจจุบันกระทรวงวิทย์ฯ มีโครงการเมกะโปรเจกต์ เช่น ฟู๊ดอินโนโพลิส ทาเลนท์โมบิลิตี้ ในกรณีที่เอกชนต้องการลงทุนสูงแต่ขาดกำลังคน ...
จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
14. Clipping วท ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย) 6 'นิวเคลียร์'เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม    ...
จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
...  (1) การมีมาตรการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาหมอกควัน (2) การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ one map และ (3) การบริหารจัดการน้ำ โดยส่งข้อมูลให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลประเด็นนี้ ...
เสาร์, 30 กรกฏาคม 2016
... และงานปีนี้เน้นยกระดับคุณภาพชีวิต Nuclear for Better Life นำทัพผลงานวิจัยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 130 ผลงาน กว่า 10 ประเทศทั่วโลก นำเสนอภายในงาน พร้อมโชว์สิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ผลงานเยาวชนและนักวิจัยวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่น ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... ซึ่งจะนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมดูงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง พร้อมกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำบทบาทภารกิจของ สชวท. เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการ บริษัท บุคคล สมัครเข้าเป็นสมาชิก ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
... สะท้อนความสำคัญของป่าเขตร้อนซึ่งเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดในโลก หวังสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ให้กับสังคม และสร้างความเข้าใจในความสมดุลของระบบนิเวศทั้งด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของทุกสรรพชีวิตบนโลก จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ ...
อังคาร, 12 กรกฏาคม 2016
... นำเสนองานวิจัย ผลงานวิชาการต่างๆ รวมถึงนวัตกรรมนิทรรศการนิวเคลียร์กับงานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมภายใต้หัวข้อ "Health and Environment"การแสดงผลงานเยาวชนที่ได้รางวัลจากการประกวดหุ่นยนต์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี ...
อังคาร, 12 กรกฏาคม 2016
... อาทิ การวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ เคมี และการใช้วัสดุนาโน การจัดการวัสดุนาโนและการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีแนวทางในมาตรฐานดังกล่าวแนะนำอย่างชัดเจนและพร้อมให้อุตสาหกรรมต่างๆ นำไปใช้อย่างแพร่หลายเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อให้เกิดการสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นาเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้สู่สาธารณชน ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป