กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สิ่งแวดล้อม

ทั้งหมด 62 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 7
Tags: [สิ่งแวดล้อม, เชียงใหม่, Kids Making Sense]  ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
Tags: [สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, สารรังสี, สำนักอนามัยและสิ่งแวดล้อม]  ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
Tags: [เรืออัตโนมัติสำหรับงานสำรวจและเก็บข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม]  ...
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015
Tags: [มอบประกาศเชิดชูเกียรติ, บรรจุภัณฑ์, สิ่งแวดล้อม]  ...
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
Tags: [สะแกราช, สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช]  ...
อังคาร, 31 สิงหาคม 2010
Tags: [สิ่งแวดล้อมจากการรีไซเคิลลำไยฯ, ลำไย, รีไซเคิลลำไย, พลังงานชีวมวล]  ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2010
Tags: [บรรยาย, หมู่บ้าน, สิ่งแวดล้อม]  ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2010
8. ISO 14001 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ, สิ่งแวดล้อม, ISO]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
9. เทคโนโลยีผ้าเบรกไร้ใยหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ผ้าเบรกไร้ใยหิน, เทคโนโลยี, สิ่งแวดล้อม]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
10. ร่างข้อบังคับผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(Attached to article: สัมมนาประชาพิจารณ์ ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วย การประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม)
ร่างข้อบังคับผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Filename: 6last-envi.pdf)  ...
พุธ, 01 ธันวาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป