กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สำรวจความคิดเห็น

ทั้งหมด 13 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [สำรวจความคิดเห็น, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ผู้รับบริการ, นโยบาย, ยุทธศาสตร์, ข้อมูลหน่วยงาน]  ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
2. stakeholder-survey-2554.zip
(Attached to article: รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวัง/ต้องการ เกี่ยวกับกลยุทธ์)
Filename: stakeholder-survey-2554.zip | Description:รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวัง/ต้องการ เกี่ยวกับกลยุทธ์ ...
จันทร์, 19 ธันวาคม 2011
3. รายงานผลการสำรวจความคิดเห็น
(Attached to article: การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็น (Filename: report-questionnaire53.zip)  ...
อังคาร, 09 พฤศจิกายน 2010
... การพัฒนากำลังคนในสาขาขาดแคลน ระบบนักเรียนทุนของประเทศ โดยดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนทุนของประเทศและสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนต่อระบบการจัดสรรทุน  2. เรื่องการสร้างความตระหนักด้าน วทน. ในปี 2559 ...
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2015
   แบบสำรวจออนไลน์ใน ข่าวดังทางด้าน ว และ ท ประจำปี 2558 การสำรวจความคิดเห็นของผู้รับข่าวสารเหตุการณ์และเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรอบปี 2558 ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศมารวบรวมและคัดเลือกข่าวดังที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
...  ในการประชุมดังกล่าว มีการรายงานผลการสำรวจความคิดเห็น 2 เรื่อง ได้แก่ รายงานผลการสำรวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางองค์การ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ...
พุธ, 09 กันยายน 2015
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ขอเชิญร่วมสำรวจความคิดเห็นของผู้รับข่าวสารเหตุการณ์และเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรอบปี 2556 ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศมารวบรวมและคัดเลือกข่าวดังที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ...
อังคาร, 19 พฤศจิกายน 2013
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวัง/ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับกลยุทธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 19 ธันวาคม 2011
... สป.วท. (พ.ศ. 2551-2554) และรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553    ...
อังคาร, 09 พฤศจิกายน 2010
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ  ปี 2552   ดาวน์โหลดเอกสาร ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป