กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สำนักส่งเสริม

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
1. กระทรวงวิทย์ ร่วมกับชุมชน จัดทำแผน วทน. ในพื้นที่ภาคใต้
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [วทน., ศวภ.3, สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี]  ...
จันทร์, 17 พฤศจิกายน 2014
Tags: [สำนักส่งเสริม, ลงพื้นที่]  ...
จันทร์, 20 กันยายน 2010
Tags: [การแปรรูปอาหาร, สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี]  ...
จันทร์, 05 เมษายน 2010
4. ประชุมคณะกรรมการจัดงานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยประจำปี 2551
(EventList / รัฐมนตรี , สป. / ประชุมคณะกรรมการจัดงานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยประจำปี 2551)
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (รัตน์สุดา) โทร. 0 2 354 4466 ต่อ 616  ...
พุธ, 08 ตุลาคม 2008
5. เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน และบริษัท เจริญทัศน์ จำกัด สร้างสรรค์ผลงาน “เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง” ภายใต้โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 28 กรกฏาคม 2016
... Center 1313 หรือสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 2333 3924 หรือ http://createc.most.go.th/  เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
...          นายเอกสิทธิ์ สุโขขนัง หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า ตามที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ...
จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016
  ดาวน์โหลดเอกสาร ผลการดำเนินงาน สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
... วันนี้ (7 กรกฎาคม 2559) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมอบหมายให้สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวบรวมและนำเสนอเทคโนโลยีที่สามารถใช้หรือประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียของครัวเรือนและชุมชน ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
... (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6           กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.)  โทร. 02 333 3841  ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป