กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สารเคลือบผิว

ทั้งหมด 8 ข้อมูลที่พบ

Tags: [กรมวิทยาศาสตร์บริการ, งานวิจัย, สารเคลือบผิว, ผลไม้, F001]  ...
ศุกร์, 07 พฤศจิกายน 2014
2. วศ./ก.วิทย์ วิจัยสารเคลือบผิวผลไม้ยืดระยะเวลาในการสุกตัว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [มะม่วง, น้ำดอกไม้, กรมวิทยาศาสตร์บริการ, สารเคลือบผิว, ผลไม้, เกษตรกร, ชาวสวน, สูตร F001, เชื้อราคอลเลคโตตริกัม, Colletotrichum, gloeosporioides]  ...
พฤหัสบดี, 06 พฤศจิกายน 2014
3. พิเชฐฯ นำทัพคณะผู้บริหาร วท. ตรวจเยี่ยมซินโครตรอน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...       7.ด้านการผลิตเส้นใย และสิ่งทอ ในการศึกษาการจัดเรียงตัวของสารเคลือบผิวผ้าในระดับนาโนเมตร เพื่อการปรับปรุง และพัฒนาสิ่งทอให้มีคุณสมบัติพิเศษ        ...
อาทิตย์, 16 พฤศจิกายน 2014
      กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดค้นพัฒนาสารเคลือบผิวผลไม้จากวัสดุที่ไม่เป็นพิษและสามารถรับประทานได้สำหรับทดแทนการใช้สารเคมีในการยืดอายุมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออก ...
ศุกร์, 07 พฤศจิกายน 2014
5. วศ./ก.วิทย์ วิจัยสารเคลือบผิวผลไม้ยืดระยะเวลาในการสุกตัว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ / ก.วิทย์ วิจัยสารเคลือบผิวผลไม้ยืดระยะเวลาในการสุกตัว ลดการสูญเสียจากการขนส่งสินค้าในระยะเวลานาน            กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 06 พฤศจิกายน 2014
... และดื้อต่อยาปฏิชีวนะของคนทั่วไปมากถึง 99.99% เนื่องจากอานุภาคของเงินในระดับนาโนเมตรจะทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไอออนของเงินอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเดิมเทคโนโลยีนี้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวรถพยาบาล ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
7. โครงการ "เค.ยู. แวกซ์" สารชีวภาพเคลือบผิวผลไม้
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
... "แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน" โดยธุรกิจมีมูลค่าการลงทุน 1,545,000 บาทเป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิวผลไม้สดครั้งแรกของ ประเทศไทย โดยผลิตจากยางจากครั่งและสารช่วยเพิ่มความคงตัว และใช้เทคโนโลยีอิมัลชั่นในการผสมเพื่อให้ส่วนประกอบมีความหนืด ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
8. ประกาศผล "๑๐ สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ๒๕๕๑"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิวผลไม้สดครั้งแรกของประเทศไทย โดยผลิตจาก ยางจากครั่ง และสารช่วยเพิ่มความคงตัว และใช้เทคโนโลยีอิมัลชั่นในการผสมเพื่อให้ส่วนประกอบมีความหนืด และมีความคงตัวที่เหมาะสม ...
จันทร์, 29 ธันวาคม 2008
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป