กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สารเคมี

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
31. อนุกรรมการ ปชส.สภาวิชาชีพฯ ร่วมประชุมวางแผน PR ปี 59
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ประธานต้องการเน้น ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพ 4 สาขาควบคุม ได้แก่ สาขานิวเคลียร์ สิ่งแวดล้อม สารเคมีอันตราย และจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ทั้งนี้ เพื่อให้มีความตระหนักใน ...
อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2015
... • เปลือกมะพร้าวที่ปลอกแล้วเป็นปัญหาขยะ           • เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร           • ลดการใช้สารเคมีที่มีราคาแพง   ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
... ปุ๋ย ดิน อาหาร ตะกอน ไม้ ยางพารา น้ำเสีย (ตามมาตรฐานน้ำทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรม) น้ำดื่ม (ตามมาตรฐานองค์การอาหารและยา) และเครื่อง FT-IR ใช้สำหรับบันทึก IR spectrum ใช้ในการหาหมู่ฟังก์ชันองค์ประกอบของสารเคมี ...
เสาร์, 31 ตุลาคม 2015
... กลูโคส กรดไขมัน ที่ร่างการสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย ปัจจุบันถั่วงอกที่ขายส่วนใหญ่จะใช้สารเคมี หรือสารฟอกขาว เข้ามาเร่งเพื่อให้ได้คุณภาพดี ซึ่งจะแตกต่างจากสมัยก่อนมาก และเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ ฉะนั้นการทานถั่วงอกให้ได้ประโยชน์สูงสุดควรเป็นถั่วงอกที่ปราศจากสารเคมี ...
เสาร์, 24 ตุลาคม 2015
... เช่น อนุมูลอิสระที่เกิดจากการหายใจระดับเซลล์รังสีอัลตราไวโอเล็ตจากแสงอาทิตย์ ตลอดจนสารเคมีจากควันบุหรี่เป็นต้น และไม่ได้รับการซ่อมแซมจะเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการต่างๆ ของเซลล์และอาจทำให้เกิดการกลายพันธุ์และก่อให้เกิดโรงมะเร็งได้ ...
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015
... 3,000 ไร่ เมื่อคิดต้นทุนโดยเฉลี่ยแล้ว ปกติเกษตรกรจะเสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสารเคมีฆ่าแมลงประมาณ 300 บาท/ไร่/รอบการปลูก แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้เชื้อราบิวเวอเรียในการกำจัดแมลงศัตรูพืช พบว่าเกษตรกรจะเสียค่าใช้จ่ายเพียง ...
พฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2015
37. Clipping วท ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... (กรอบบ่าย) 10 คอลัมน์ เรดดี้ ทูโชว์ 'เอนอีซ'เอนไซม์ทดแทนสารเคมีใน'สิ่งทอ'     ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
... ซึ่งวันนี้ก็กำลังทำในแผนที่ 12 อยู่ เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประเทศอื่น ๆ ที่มีการพัฒนาในระดับต่าง ๆ ได้ โดยรัฐบาลได้ดำเนินการให้มีการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีตลอดจนส่งเสริมตลาดชุมชน ...
เสาร์, 03 ตุลาคม 2015
... ตัน  คิดเป็นมูลค่า 1,378 ล้านบาท  สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ช่วยลดปริมาณสารเคมีตกค้างในผลผลิต ในดินและแหล่งน้ำ ...
เสาร์, 26 กันยายน 2015
... ๔ สาขา ได้แก่ สาขานิวเคลียร์ สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตรายและสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ...
เสาร์, 26 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป