กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สารเคมี

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... ซึ่งทำให้มีการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดแมลงและวัชพืชน้อยลง และผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามหลายคนเกิดคำถามที่ว่าอาหารดัดแปลงพันธุกรรมส่งผลเสียอย่างไรบ้างต่อมนุษย์ การบริโภคอาหารดัดแปลงพันธุกรรมอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ...
พุธ, 02 มีนาคม 2016
... (เอ็มเทค) และ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นที่นำโดยมหาวิทยาลัยเกียวโต โดยมีแนวคิดในการดำเนินงานเรื่อง “การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าชีวมวลเป็นพลังงานและสารเคมีมูลค่าสูง” ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
23. Clipping วท ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  บ้านเมือง 15 คอลัมน์ สรรสาระ เนคเทคเปิดตัว ชิปรามานตรวจสารเคมี  ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2016
... สารเคมีและความปลอดภัยสารเคมี ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออก พลาสมาและพลังงานฟิวชัน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แผนงานที่ 5 การส่งเสริมการศึกษาสะเต็มนอกชั้นเรียนและการสร้างความตระหนักด้านสะเต็ม ผ่านสื่อและแหล่งเรียนรู้ ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2016
... การกำจัดยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรคดูเหมือนจะเป็นวิธีที่ตรงจุดและรวดเร็วที่สุดในขณะนี้  ปัจจุบันการควบคุมตัวยุง ใช้สารเคมีหรือหมอกควันไล่ยุง อาจกำจัดยุงได้ไม่มากนัก  การควบคุมประชากรยุงจึงควรควบคุมที่ระยะลูกน้ำควบคู่กันไป ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
... การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม การลดการใช้สารเคมี หรือการนำกากของเสียมาใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่า ผลที่ได้รับนอกจากจะเกิดต่อ SME แล้วยังส่งผลที่ดีต่อสังคมและชุมชนใกล้เคียงด้วย สำหรับความร่วมมือในวันนี้นับเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
ศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2016
... เราจำเป็นต้องเพิ่มการผลิตให้มากขึ้น เพราะความต้องการของท้องตลาดมีเป็นจำนวนมาก ทั้งในกรุงเทพ ในเขตเมืองแม้กระทั่งต่างจังหวัด ในโลกใบนี้ก็เช่นเดียวกัน เขาก็สนใจให้ราคาผลิตผลทางการเกษตรที่สืบเนื่องมาจากการไม่ใช้สารเคมี ...
อังคาร, 05 มกราคม 2016
... ทำให้เกิดปัญหาต่อการค้าขายและส่งออก โดยทั่วไปการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูมักจะใช้สารเคมี แต่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  ...
อังคาร, 22 ธันวาคม 2015
... ในสาขา “นักควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 และได้ให้การรับรองผู้ที่ผ่านการประเมินความสามารถแล้ว 2 ราย ทั้งนี้ สำนักฯ มีแผนการดำเนินงานที่จะขยายสาขาการรับรองตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
... แถมยังมีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำในการทำเกษตร ลำคลองเต็มไปด้วยผักตบชวาและขยะ สัตว์น้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัด คุณภาพน้ำเริ่มเน่าเสีย และยังมีปัญหาน้ำท่วมที่มีระยะเวลานานขึ้น เนื่องจากลำคลองตื้นเขินและตัน ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป