กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สารเคมี

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
... เพื่อตรวจหาสารเคมีตกค้างจาก 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น และยโสธร รวม 118 ตัวอย่าง พบว่า สินค้าผักและผลไม้เกินครึ่งหนึ่งที่จำหน่ายอยู่ทั่วไปตามห้างค้าปลีกและตลาดสดภายในประเทศ มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างเกินมาตรฐาน ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย และ ตอนที่ 5 ลักษณะของงานวิชาชีพฯ สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค  ทั้งนี้ การจัดทำเนื้อหาสาระในคลิปวีดีโอจะประกอบด้วยบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
... การทำปุ๋ยชีวภาพ การใช้เป็นชีวินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมี ตลอดจนการผลิตเอนไซม์ที่มีประโยชน์ และสารมูลค่าสูงในภาคอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร เพื่อสร้างนวัตกรรมให้อุตสาหกรรมอาหาร ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
         จากกรณีที่มีการพบกล่องอุปกรณ์โลหะสี่เหลี่ยมและเกรงว่าจะมีสารเคมีอันตรายรั่วไหล ณ ซอยพหลโยธิน 24 เขตพื้นที่จตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
... 3.สิ่งแวดล้อม และสารเคมีอันตราย ผมเชื่อมั่นว่านักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกๆสาขาจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีอุดมการณ์ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทั้งของตัวเองและของประเทศ เพื่อทำให้เกิดความก้าวหน้าและทัดเทียมนานาอารยประเทศ ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
16. Clipping วท ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คมชัดลึก (กรอบบ่าย) 1,3 'น้ำดับไฟ'เหมาะสุด สารเคมียังไกลสังคมไทย ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
17. Clipping วท ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คมชัดลึก 1,3 'น้ำดับไฟ'เหมาะสุดสารเคมียังไกลสังคมไทย ...
พุธ, 16 มีนาคม 2016
... สารเคมี กระดาษในห้องเก็บเอกสาร ซึ่งเป็นพื้นที่ปิดที่ไม่มีคนอยู่เท่านั้น สารดับเพลิงประเภทนี้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เอเชียและแอฟริกา เพราะเป็นสารที่ใช้ได้ผลในปริมาณที่น้อยกว่าสารตัวอื่นๆ ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
19. เปิดตัว "ชิปรามานตรวจสารเคมี" ประสิทธิภาพดีที่สุดในโลก
(วีดีโอมัลติมีเดีย/ชีวิตกับวิทยาศาสตร์)
ผู้ให้สัมภาษณ์ ดร.นพดล นันทวงศ์ 20 กุมภาพันธ์ 2559  
ศุกร์, 11 มีนาคม 2016
20. Clipping วท ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย) 1,7 "วาวด้า"ปรุงแต่งออร์แกนิกส่ง"สวยไร้สารเคมี"ตีตลาดโลก     ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป