กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สารรังสี

ทั้งหมด 17 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, สารรังสี, สำนักอนามัยและสิ่งแวดล้อม]  ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
... (ปส.) ได้รับแจ้งจาก สำนักอนามัยและสิ่งแวดล้อมกรุงเทพ ว่า มีอุปกรณ์ที่มีสารรังสีรั่วไหล ณ ซอยพหลโยธิน 24 แยก 2-1 พื้นที่เขตจตุจักร  เมื่อ ปส.ได้รับแจ้ง จึงได้ส่ง เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีไปที่เกิดเหตุ ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
... เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวพบกล่องอุปกรณ์ที่มีสารรังสีรั่วไหล ณ ซอยพหลโยธิน 24 แยก 2-1 พื้นที่เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ตรวจสอบกล่องดังกล่าวแล้วพบว่า ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
4. รมว.วิทย์ฯ ย้ำสารอิริเดียม-192 ที่พบซอยพหล 24 ไม่อันตราย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
       วันนี้ 12 พฤษภาคม 2559  ตามที่ได้มีข่าว ได้พบอุปกรณ์ที่มีสารรังสีรั่วไหล ณ ซอยพหลโยธิน 24 แยก 2-1 พื้นที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ...
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2016
5. โครงการบริการรับคำขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (e-License)
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อการบริการ)
...  รวดเร็วในการขออนุญาต ผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ การนำเข้า-ส่งออก ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าการซื้อขาย การลงทุน ลดต้นทุน เวลาการดำเนินพิธีการทางศุลกากร ประชาชนผู้เจ็บป่วยได้รับโอกาสในการรักษาด้วยรังสีหรือสารรังสีทันเวลาอย่างทั่วถึงและลดปริมาณเอกสารกระดาษที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
6. ปส. พร้อมทดสอบยื่นคำขอใบอนุญาตนำเข้าส่งออกสารรังสี ผ่านระบบ Thailand NSW
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
          สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ของวัสดุพลอยได้  ...
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
             สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังเฝ้าระวังการแพร่กระจายของสารรังสีในสิ่งแวดล้อม หลังผ่าน ...
พฤหัสบดี, 13 มีนาคม 2014
8. ปส. ยัน อาหารนำเข้าจากญี่ปุ่นปลอดภัยไร้รังสีปนเปื้อน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการติดตามเฝ้าระวังการแพร่กระจายของสารรังสีในสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และขอยืนยันว่า ผลการวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ปกติ            ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
9. ปส. ติวเข้มเจ้าหน้าที่สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
...               นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ปส. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของสารรังสีในสิ่งแวดล้อม ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน           สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมพร้อมในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของสารรังสีในสิ่งแวดล้อม ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป