กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สารพิษ

ทั้งหมด 49 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 5
... โดยมีการบรรยายสรุปความสำเร็จของการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์และการใช้พลังงานทดแทน โดย คุณรสริน พุทธภูมิทักษ์ ตัวแทนชุมชนพันเสา จากนั้น ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการผลิตผักปลอดสารพิษ การผลิตข้าวอินทรีย์ ...
จันทร์, 23 มิถุนายน 2014
... ดังนั้นปัจจุบันการตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหารนิยมใช้ วิธี Enzyme Linked Immunosorbent Assay  หรือ ELISA วิธีนี้มีหลักการคือ ใช้แอนติบอดี (antibody) ที่จำเพาะกับเชื้อจุลินทรีย์ หรือ สารพิษจากเชื้อจุลินทรีย์ ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
... ดังนั้นกระบวนการกำจัดจึงต้องวางแผนให้ดีอย่างรอบคอบ เป็นขั้นตอน แต่ก็รอช้าไม่ได้เพราะผลกระทบต่อชีวิตทั้งในทะเลและบนบกจะเกิดขึ้นทันที โดยเฉพาะอาหารทะเล ที่จะได้รับสารพัดสารเคมีทีมีอยู่ในน้ำมันดิบ  โดยเฉพาะสารพิษในกลุ่ม ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
24. การประชุมด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ PACEM IN MARIBUS ครั้งที่ 34
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... PACEM IN MARIBUS ครั้งที่ 34 เวทีระดมความคิดในระดับนานาชาติ หาทางแก้ไขปัญหาสารพิษไหลลงสู่มหาสมุทร ร่วมด้วย ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อาวนี บีฮานาม ประธานสถาบันมหาสมุทร ...
พุธ, 04 กันยายน 2013
25. 34 ปี กระทรวงวิทย์ฯ “วรวัจน์” เดินหน้า 47 แผนงานเพื่อคนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมและไม่มีสารพิษตกค้าง     นอกจากนี้ ในเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร ซึ่งมีปัญหาเรื่องแมลงวันผลไม้ สร้างปัญหาทำให้ขายผลไม้ไม่ได้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
อังคาร, 26 มีนาคม 2013
... และไม่ต้องใช้สารเคมี อีกทั้ง ผลไม้ที่ส่งออกไปต่างประเทศจะไม่มีสารเคมีหรือสารพิษตกค้าง และถูกกีดกันทางการค้าเหมือนกับที่ผ่านมา ซึ่งช่วงนี้ถือเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่เมืองผลไม้ปลอดภัย ...
เสาร์, 09 มีนาคม 2013
...            3. ด้านงานวิจัยด้านการทดสอบสารพิษต่อพันธุกรรมของอนุภาคนาโน (Genotoxicity tests /Nanogenotoxicity ) ซึ่งปัจจุบันวงการวิจัยมีการสังเคราะห์อนุภาคและวัสดุที่มีขนาดเล็กมาก ...
จันทร์, 04 มีนาคม 2013
... ซึ่งการปรุงอาหารด้วยเตาไมโครเวฟเป็นวิธีการปรุงอาหารที่ส่งผลต่อสารอาหารน้อยที่สุดเพราะเป็นการปรุงอาหารที่ใช้เวลาน้อยที่สุด คลื่นไมโครเวฟจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบสารประกอบเคมีในอาหารของคุณ ซึ่งนั่นหมายความว่าสารพิษหรือสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งแทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ระหว่างการปรุงอาหารเช่นกัน ...
พฤหัสบดี, 28 มิถุนายน 2012
... ระดับนาโนเมตร หรือ 1 ใน 40,000 เท่าของความบางของเส้นผมคนได้ เช่นตรวจสอบคุณสมบัติของผลึกขนาดนาโนในการผลิตและออกแบบแว่นตานาโนคริสตัล ใช้ตรวจสอบแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบหลักของสารอาหารที่อยู่ในข้าว หรือ วิเคราะห์สารพิษในวัตถุว่าเป็นพิษชนิดใด ...
อังคาร, 11 มกราคม 2011
30. โครงการวานิลลา
(โครงการตามแนวพระราชดำริ/การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต)
... สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงและพื้นที่ในการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง           3 ทดแทนการนำเข้าและเพิ่มทางเลือกในการบริโภคผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ กำหนดการดำเนินการโครงการ ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป