กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สารพิษ

ทั้งหมด 49 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 5
... 1.โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 1 MW 160 ล้านบาท             2.ไส้กรอกวังรี/ ปลาแดดเดียว/ ขนมเปี๊ยะประทุมทิพย์/ ผักปลอดสารพิษ เป็นเงิน 20,520 บาท             ...
อังคาร, 06 ตุลาคม 2015
... ทั้งนี้ ได้วิจัยร่วมกับภาคเอกชน การผลิตพอลิเมอร์ ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพบริษัท ปตท. (จำกัด) มหาชน จุลินทรีย์เพื่อการย่อยสลายสารพิษตกค้างของดินในนาข้าวบริษัท วอน ซิสเต็มส์ จำกัด  การพัฒนาสายพันธุ์ไก่เนื้อไทย ...
พุธ, 09 กันยายน 2015
... ทำให้ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาช่วยกันอุดหนุนสินค้าพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานยังมีพรุ่งนี้อีกวัน ทั้งนี้ ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ...
จันทร์, 29 มิถุนายน 2015
... และอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการห้ามใช้หรือจำกัดปริมาณการใช้สารอันตราย เช่นสารโลหะหนัก แคดเมียม ตะกั่ว ในผลิตภัณฑ์ เป็นต้น การตรวจพบการปนเปื้อนของสารพิษต่างๆ ทำให้ไทยต้องสูญเสียมูลค่าการส่งออกไปหรือเกิดการสะดุดในการค้าขาย ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
... (วว.) นำกิจกรรม การปลูกผักปลอดสารพิษ Hydroponic สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) นำอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) มาโชว์ภายในงาน พร้อมนำเสนอระบบการติดตามการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ ...
จันทร์, 01 มิถุนายน 2015
...  114. ชุดป้องกันสารพิษระดับสูง Level A 115. เสื้อเกราะกันกระสุนสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก 116. เสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 3 (น้ำหนักเบา) จากวัสดุคอมโพสิต 117. แนวทางการขับเคลื่อนการวิจัย และพัฒนาสินค้าหรือบริการ ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
17. คุณภาพและความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
... ละลายออกจากวัสดุสัมผัสอาหาร แล้วปนเปื้อนกับอาหารที่รับประทานเข้าไป  และมีผลต่อสุขภาพ  แต่เนื่องจากสารพิษเหล่านี้ส่วนใหญ่มักไม่มีพิษรุนแรงเฉียบพลัน แต่จะค่อยๆสะสมในร่างกาย และใช้เวลานานในการแสดงอาการ ...
จันทร์, 05 มกราคม 2015
... 2557 พบว่าสินค้าผักและผลไม้เกินครึ่งหนึ่งที่จำหน่ายอยู่ทั่วไปตามห้างค้าปลีกและตลาดสดภายในประเทศ มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างเกินมาตรฐานหรือปริมาณสารพิษตกค้าง สูงสุดที่กำหนดในสินค้าเกษตรของไทย มากถึงร้อยละ ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
... สร้างกลุ่มข้าวปลอดสารพิษและแปรรูป สร้างมูลค่ากว่า   4 ล้านบาท  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปยังหมู่บ้านนางโพย โพนปลาไหล ทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่ที่คับแค้นของราษฎร จึงมีพระราชดำริพัฒนาหมู่บ้าน ...
พุธ, 03 ธันวาคม 2014
... ห้องปฏิบัติการมีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สารเคมี สารชีวภาพ สารกัมมันตรังสี นิวเคลียร์และสารพิษอื่นๆ ที่เป็นอันตรายรวมอยู่ด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการ เล็งเห็นความสำคัญในการควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการทดสอบ ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป