กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สารชีวภาพ

ทั้งหมด 10 ข้อมูลที่พบ

Tags: [กรมวิทยาศาสตร์บริการ, อบรม, ความปลอดภัย, ห้องปฏิบัติการ, วิทยาศาสตร์, สารเคมี, สารชีวภาพ, สารกัมมันตรังสี, นิวเคลียร์, สารพิษ]  ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
2. วว. ฉลองครบรอบ 53 ปี ชูผลงาน “Food for the Future” ขับเคลื่อน Food Innopolis
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ผลงานวิจัยและพัฒนาของ วว. จากการดำเนินโครงการ “วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารชีวภาพจากกากเมล็ดองุ่นไทย” ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพต้านความแก่ (nano anti-aging cream) ฟื้นฟูผิวหน้า ประกอบด้วย 2 ผลิตภัณฑ์  ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
... เช่น การใช้รังสีทำหมันยุง สารชีวภาพกำจัดลูกน้ำยุง สเปรย์นาโนอิมัลชั่นสมุนไพรไล่ยุง ชุดตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก วัคซีนไข้เลือดออก เป็นต้น นอกจากนี้มีผลงานที่ขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอโกะรังนก ปัตตานี ชื่อผลงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสเปรย์น้ำจากรังนกสกัดชนิดผงแห้งเพื่อใช้ลดอาการร้อนภายในช่องปาก จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสูตรตำรับที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาจากการผสมผสานสารอาหารและสารชีวภาพธรรมชาติโดยเฉพาะในรังนกที่โดดเด่น ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2015
... ห้องปฏิบัติการมีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สารเคมี สารชีวภาพ สารกัมมันตรังสี นิวเคลียร์และสารพิษอื่นๆ ที่เป็นอันตรายรวมอยู่ด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการ เล็งเห็นความสำคัญในการควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการทดสอบ ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
6. โครงการ "เค.ยู. แวกซ์" สารชีวภาพเคลือบผิวผลไม้
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
... จึงได้ริเริ่มพัฒนาโครงการสารชีวภาพเคลือบผิวผลไม้ KU WAX เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ ช่วยลดการสูญเสียน้ำหนัจากการคายน้ำและลดการหายใจของผลไม้ รวมทั้งสามารถเพิ่มความมันเงาของผิวผลไม้ โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของห้างหุ้นส่วนจำกัด ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
7. การวิจัยสารเภสัชรังสี 99mTC Hynic-TOC
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ)
    ไทโรซีนออกทรีโอไทด์ Tyrosine (3) - Octreotide,TOC] เป็นสารจำพวกเพปไทด์ที่ได้รับการสังเคราะห์เลียนแบบโซมาโตสแตติน (Somatostatin) สารชีวภาพที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อตัวรับของมัน (SomatostatinReceptor) ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
8. ดร.คุณหญิงกัลยา เยี่ยมชม อุทยานวิทย์ฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (Protein-Ligand Engineering and Molecular Biology Lab) ห้องปฏิบัติการตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioassay Research Lab) และสถาบันจีโนม ซึ่งให้บริการทางด้านการวิเคราะห์สารชีวภาพต่างๆ ได้แก่ บริการวิเคราะห์ลำดับเบสของดีเอ็นเอ ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
9. ประกาศผล "๑๐ สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ๒๕๕๑"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  อันดับที่เก้า : “เค.ยู. แวกซ์”...สารชีวภาพเคลือบผิวผลไม้                   “KU WAX”….Bio-Compound ...
จันทร์, 29 ธันวาคม 2008
10. "บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ" คว้าสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมแห่งปี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 9 “เค.ยู. แวกซ์”...สารชีวภาพเคลือบผิวผลไม้ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ยู. แว๊กซ์ ได้ 82 คะแนน และอันดับ 10 "ภูตะวัน"...ปุ๋ยชีวภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของบริษัท ภูธนเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ...
จันทร์, 29 ธันวาคม 2008
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป